Activiteiten met meer dan 30 mensen in een ruimte mogen alleen plaatsvinden met toestemming van de veiligheidsregio. Met de Taskforce hebben we een verzoek tot collectieve vrijstelling voor culturele gelegenheden ingediend. Ook verzoeken we dringend om duidelijke, hanteerbare criteria.

Afgelopen week kondigde de premier nieuwe maatregelen aan om corona af te remmen. Culturele gelegenheden vallen verder veelal buiten de aanpassingen van de richtlijnen. Repeteren, lesgeven en tentoonstellen is in veel gevallen nog op dezelfde manier mogelijk met de protocollen die per sector voor handen zijn. De cultuursector heeft de afgelopen maanden keihard gewerkt om alle werkzaamheden veilig en corona-proof te doen.

Veiligheid geen issue in grote delen culturele sector 

Al sinds de hele sector op slot moest in maart hebben organisaties en werkenden in de creatieve en culturele sector alles op alles gezet om hun werkzaamheden door te laten gaan. Er zijn door het ministerie van volksgezondheid protocollen goedgekeurd die rekening houden met kleine bezoekersaantallen, grote afstand, publieksverloop, hygiëne, etcetera. Sommige deelsectoren (zoals het nachtleven) vallen structureel buiten de boot als het gaat om medewerking van de regering. Maar op veel andere plekken is die samenwerking er wel en zijn compromissen gevonden die ertoe leiden dat iedereen veilig is, maar toch enig aanbod beschikbaar. De weg die hiertoe leidde was niet makkelijk en vroeg veel aanpassingsvermogen van organisaties, artiesten, medewerkers en publiek. Maar het resultaat mag er wezen: wij kennen geen voorbeelden van culturele publieksacitiviteiten die in besmettingshaarden zijn uitgemond.

Meer dan 30 personen? Besluit ligt bij veiligheidsregio’s  

En nu moet de sector weer min of meer op slot. Het kabinet wijst naar de veiligheidsregio’s voor toestemming voor bijeenkomsten van meer dan 30 personen. In de richtlijnen wordt erkend dat er voor activiteiten van cultureelbelang uitzondering kan gelden. Elke veiligheidsregio moet bepalen welke gebouwen in haar gebied worden vrijgesteld van de beperking om maximaal 30 mensen tegelijk binnen te laten. Daar is voor de regio’s nauwelijks beginnen aan. Er wordt vanuit de landelijke politiek steeds meer verantwoordelijkheid op regionale schouders gelegd. Maar de middelen om deze taken op zich te nemen blijven uit. Bovendien worden er, zeker in grotere steden, erg veel culturele activiteiten georganiseerd. De Kunstenbond vindt dat handhaving van de veilige protocollen veel logischer is dan het beoordelen van alle individuele activiteiten. Daarom pleiten wij voor collectieve vrijstelling voor culturele gelegenheden.

Een redelijk verzoek tot collectieve vrijstelling 

Meer dan 30 personen mag dus niet, tenzij jouw veiligheidsregio het toestaat. De Kunstenbond zit met de Creatieve coalitie in de Taskforce Culturele en Creatieve sector. De Taskforce schreef dinsdag deze brief aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s met het verzoek om collectieve vrijstelling voor culturele gelegenheden. Met de branche-specifieke protocollen in tact kunnen veel werkzaamheden doorgang vinden. We pleiten voor toetemming, tenzij protocollen niet gehandhaafd kunnen worden.

Duidelijkheid over criteria noodzakelijk 

De Taskforce dringt erop aan dat er duidelijke criteria worden geformuleerd voor ontheffingen wat betreft de 30-mensen-regel. Tot nu toe geven de veiligheidsregio’s nauwelijks gehoor aan onze oproep. Er wordt mondjesmaat toestemming verleend en de selectie gebeurt op willekeurige basis. Dit is onzettend onrechtvaardig jegens de podia die om onverklaarbare redenen buiten de selectie vallen en de mensen die daar werken. En ook richting bezoekers is dit een zeer onduidelijke boodschap.

Horeca wordt verder ingeperkt 

De maatregelen treffen opnieuw de horeca. Horecagelegenheden mogen na 21 uur geen nieuwe gasten meer ontvangen en moeten om 22 uur de deuren sluiten. Dit geldt ook voor clubs en horeca verbonden aan podia, musea, broedplaatsen, et cetera. Voor het publiek en artiesten zit ook het even blijven hangen met een drankje na de voorstelling er voorlopig niet in.