Mooi dat Netflix ook in Nederland aan producties werkt.  Leuke klussen voor Nederlandse acteurs, daar is niets mis mee. Maar er zit wel venijn in de kleine letters. We willen acteurs waarschuwen om goed op te letten wat je tekent, de exclusiviteitsvoorwaarden die het Amerikaanse bedrijf stelt aan acteurs die voor een casting worden uitgenodigd passen niet binnen de Nederlandse markt.

Kunstenbond, ACT en de NAA roepen daarom alle acteurs op om hier niet mee in te stemmen, lees hieronder je dat kunt aanpakken. Wees solidair met elkaar!

Probleem van exclusiviteit
Er is echter iets dat ons dwars zit. Aan acteurs die worden uitgenodigd voor een casting wordt gevraagd of zij een document willen ondertekenen waarbij ze verklaren buiten de Netflix productie om geen ander werk meer aan te nemen.
In overleg met de Kunstenbond, ACT en de NAA hebben we moeten concluderen dat de door Netflix gestelde voorwaarden onwerkbaar zijn in een gezond werkklimaat voor Nederlandse acteurs.
Tekenen voor exclusiviteit, ongeacht het aantal draaidagen (ook dus als je slechts 1 tot 3 draaidagen hebt in bijvoorbeeld een draaiperiode van 6 maanden) en tekenen voor optie perioden waarin je geen garantie op werk of inkomen hebt, is in onze Nederlandse markt, tegen Nederlandse tarieven niet werkbaar.
Advies: overhandig deze standaard brief
We adviseren dan ook om enkel te gaan casten nadat je bijgevoegde brief hebt ondertekend en overhandigd (of per email verstuurd in geval van een online casting) voorafgaand aan de casting als voorwaarde om je casting te mogen presenteren aan de opdrachtgevers.
Als het jullie lukt om hierin solidair te zijn met elkaar, dan creëren we hopelijk de ruimte om op korte termijn een constructief gesprek aan te gaan met Fiction Valley en Netflix om de contractvoorwaarden naar een acceptabel niveau te krijgen.

Dit voorstel wordt breed gedragen door acteurs in de achterban van Kunstenbond, ACT en NAA. Velen hebben zich achter deze brief geschaard.

Zij zullen casten met deze brief en hopelijk jullie ook!

We hopen op jullie steun!