Na positieve stemming in de ledenraadpleging die heeft plaatsgevonden is de nieuwe remplaçanten cao een feit. 

In de nieuwe cao is onder andere een loonsverhoging afgesproken. Voordat er akkoord kwam uit de leden werd een inlegvel toegoevoegd aan het principe akkoord waarin enkele punten nader worden toegelicht die eerder voor meerdere interpretaties vatbaar waren. 

Er ging veel vooraf aan deze nieuwe cao, het waren lange en zware onderhandelingen. Lees er hier alles over.