Cao Omscholingsregeling Dansers Nederland (ODN) is algemeen verbindend verklaard.

Dat betekent dat alle dansgezelschappen die onder de werkingssfeer van deze cao vallen verplicht premie moeten afdragen aan de ODN. Daarmee wordt voor elke danser een kapitaal opgebouwd, waarmee hij/zij/hen op het moment dat de carrière binnen de dans tegen het einde aan loopt zich kan laten omscholen. Individuele werkgevers die in het verleden niet mee wilden doen aan deze regeling, kunnen dus vanaf nu worden gedwongen om premie af te dragen. Dit geldt vanaf 1 januari 2023 en loopt tot in ieder geval eind 2027. Lees meer over het besluit in deze verklaring.