Beeld: Marco Gerritsen


Niet sexy, wel noodzakelijk: CAO onderhandelingen.

We zijn jullie belangenbehartigers! Dus we voeren gesprekken met mensen die invloed uitoefenen op jouw inkomen en jouw rechtspositie. We praten met werkgevers en opdrachtgevers en zitten aan tafel als er over cao’s onderhandeld moet worden. Daarvoor is het natuurlijk van groot belang dat we weten hoe jij erover denkt. Vul de survey daarom in, zie hiernaast in het rechter kader.

 

Steeds meer zzp’ers in kunsteducatie

Karin Boelhouwer (belangenbehartiger) en Frans Frijns of Imke van Herk (vanuit het vakgroepbestuur Kunsteducatie) van de Kunstenbond en Mark Gerrits van de Ntb voeren het woord bij bovengenoemde overleggen. Voor ons is onder andere een minimumtarief voor zzp-ers in de kunsteducatie en een model-opdrachtovereenkomst van groot belang. Steeds meer docenten in de kunsteducatie zijn namelijk niet in loondienst, maar worden als zzp-er ingehuurd. Soms onder niet al te positieve omstandigheden.

We houden de inkomenspositie van zzp’ers scherp op ons netvlies als we met onze sociale partners Alternatief voor Vakbond (AVV) en werkgeversorganisatie Cultuurconnectie in gesprek zijn.
Samen optrekken, of niet? 

De sociale partners Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken zijn sinds jaar en dag aan het werk om te komen tot één gezamenlijke cao voor de bibliotheken en kunsteducatie. Vooral de werkgeversorganisaties Cultuur Connectie en VOB hebben deze wens, omdat bibliotheken en organisaties voor Kunsteducatie steeds vaker fuseren of nauw samenwerken. Momenteel buigen werkgroepen van de vijf betrokken bonden (naast de drie genoemde hierboven ook FNV en CNV) zich over alle cao items. Waar zitten overeenkomsten en/of verschillen, wat sluit goed aan en wat juist niet? Het kan het begin zijn van een bredere koepel-cao, waar ook andere cao’s mogelijk bij kunnen aanhaken. Begin juli moet duidelijk worden of dit gezamenlijke traject wordt vervolgd. Zo ja, dan zullen de echte onderhandelingen later dit jaar starten en verwachten we in juli 2019 met een nieuwe cao te komen. En anders onderhandelen we alleen over een cao kunsteducatie.

Hoe dan ook, jouw mening is belangrijk, vul de survey in en attendeer je collega’s erop. Ook niet-leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd; hoe meer respons we krijgen van vakgenoten, hoe beter we onze keuzes in de onderhandelingen maken. En wie weet is het een mooie aanleiding voor hen om lid te worden, samen staan we nog sterker!

Kunstenbond en Ntb aan tafel bij LKCA

Kunstenbond en Ntb zijn ook in gesprek met medewerkers, ondernemingsraad en directie van het LKCA, het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie & Amateurkunst. Dit zal leiden tot een nieuwe cao LKCA 2018-2021. Naar verwachting kunnen onze leden in juni stemmen over het onderhandelingsresultaat.