In een brandbrief aan de minister en de Tweede Kamer roept de Kunstenbond op om de bijstandsregeling TOZO open te stellen voor alle getroffen freelancers in de sector. Een andere mogelijkheid is dat op zeer korte termijn er een niet terug-vorderbaar voorschot uit een garantiefonds kan worden ontvangen.

De culturele sector toont zich sterker dan ooit verenigd. Vanuit de taskforce, onder aanvoering van Kunsten’92 en de Creatieve Coalitie, werd een brandbrief (zie download) gestuurd. Daarin staat: ‘De sleutel ligt in een overbruggings- en garantiefonds dat zowel de liquiditeitsproblemen op korte termijn als de economische schade op middellange termijn kan opvangen, zowel voor freelancers als voor bedrijven en instellingen. Het hangt allemaal met elkaar samen. De sector staat klaar om dit fonds met uw steun, en met de steun van gemeenten, fondsen en publiek op te richten.’

Vrijdag kwam de brief van minister Van Engelshoven naar buiten, waarin zij aangeeft hoe zijn uitvoering geeft aan de motie van Rob Jetten om de culturele sector financieel te ondersteunen in deze moeilijke tijden. In de brief toont deze minister zich van haar zwakste kant. Voor de makers, de werkenden in de sector, is geen onvoorwaardelijke steun gerealiseerd. Instellingen ‘roept zij op’ om freelancers en zzp’ers door te betalen; van enige vorm van pressie is nauwelijks sprake. En door de stringente voorwaarden van de bijstandsregeling TOZO vissen velen van hen achter het net.

De desastreuze gevolgen die veel freelancers in de sector inmiddels aan den lijve ondervinden, zijn zichtbaar: Onduidelijk voor diegenen die verloond worden en niet aan de wekeneis kunnen voldoen, voor de net startende ZZP-ers die niet aan het urencriterium voldoet, voor de koppels waarbij beide partners ZZP-er zijn en maar één TOZO-uitkering kunnen aanvragen, voor diegenen die niet bij de KvK ingeschreven hoeven te staan, voor de 67-plussers.

In de brandbrief schrijft de Kunstenbond:

‘Het is nu twee weken later en de minister schrijft in haar brief dat ‘de kabinetsmaatregelen toepasbaar zijn op het gehele culturele en creatieve veld.’ Dat zijn ze niet, en dat weet het ministerie. Dat de minister in haar brief vervolgens zegt ‘met het veld te bekijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn’, verhult slechts dat zij met de uitvoering van de motie Jetten nog nauwelijks verder is.’

De Kunstenbond vraagt de Kamer daarom om de komende week voor een herkansing te gebruiken. De sector verliest zijn vertrouwen in de daadkracht van de minister en toegezegde steun. En ook voor de Kunstenbond wordt het steeds lastiger om verantwoordelijkheid te nemen voor de gemaakte vorderingen van de door de minister ingestelde taskforce.

Oproep Kunstenbond

Maak de TOZO geschikt voor alle getroffen freelancers in de sector óf zorg dat er op zeer korte termijn een niet terug vorderbaar voorschot uit een garantiefonds kan worden ontvangen.