Sinds #MeToo is er meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in de samenleving. Ook in de culturele en creatieve sector zijn misstanden aan het licht gekomen, met name in de kunstvakopleidingen en de podiumkunsten. Waar ging het mis en hoe kon dit gebeuren? En welke maatregelen zijn er genomen om het sociale klimaat te verbeteren?

De Kennisbank van de Boekmanstichting beschikt over een groot aantal documenten over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Deze Verkenning biedt een overzicht van de belangrijkste documenten.

Download hieronder rapport wat Boekman hierover publiceerde.