Nu de inkt van het pensioenakkoord droog is, gaan de gesprekken verder.

De werkgevers, vakbonden en het ministerie zullen moeten uitwerken wat de precieze regels worden rondom de premie-inleg en de indexatieregels. Onder welke voorwaarden je straks zelf kunt beslissen wat je met je opgebouwde premie doet. En hoe de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, die we ineens terugzagen in het pensioenakkoord, betaalbaar kan worden voor elke zelfstandige. Want dat is waar de Kunstenbond de rode lijn trekt. En in de gesprekken die ik had met Han Busker van FNV was ook hij stellig over de voorwaarden: die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is pas akkoord als hij betaalbaar is, we goede afspraken hebben kunnen maken over een acceptatieplicht door verzekeraars en het bovendien mogelijk is te kiezen uit verschillende niveaus van verzekeren en waarbij ruimte is voor bestaande alternatieven als broodfondsen.

De komende tijd zullen we de lege pagina’s achterin het pensioenakkoord moeten vullen. Actieve leden van de FNV geven daarover een advies en dat doen ook onze belangenbehartigers van de Kunstenbond. Daarbij ga ik de komende weken samen met onze voorzitter Jurre Schreuder en met mijn collega’s in gesprek met onze leden om de broodnodige ervaringen uit de creatieve zzp-praktijk mee te kunnen nemen. In gesprekken met FNV hebben we afgesproken hier goed naar te kijken.

Als je mee wilt praten, kun je ook meedoen en je opgeven voor het Kunstenbond-ledenpanel. Uiteindelijk zullen die voorstellen door de vertegenwoordigers worden besproken met de minister en de werkgevers. In de aanloop daarnaar toe hebben we onderzoek gedaan naar bestaande verzekeringspraktijken en die in beeld gebracht, van broodfondsen tot private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. En ook nu al hebben wij voor leden van de Kunstenbond afspraken gemaakt over kortingen op verschillende verzekeringen, waaronder voor arbeidsongeschiktheid.

Dit is een belangrijke tijd voor de Kunstenbond, want een groot deel van onze leden bestaat uit zelfstandig kunstenaars en mensen in de creatieve en culturele sector. Voor hen heeft deze maatregel grote invloed op hun inkomen. Daarom is het goed om te weten dat er daadwerkelijk naar ons kritische geluid wordt geluisterd. De maatregelen moeten niet alleen ten goede komen van min of meer kwetsbare zelfstandigen, maar ook de vrijheid om als kunstenaar een zelfstandig beroep uit te oefenen, met alle vrijheid en ruimte die daarbij hoort, mag niet in gevaar komen.

 

Anne-Marie Harmsen, directeur Kunstenbond