Hoe kortzichtig kun je zijn? De makers worden al jaren structureel onderbetaald, dus daar kunnen we nog wel even mee doorgaan, lijkt bij sommigen de gedachte. Zelfs gerenommeerde (overheids)instellingen die hun al ingeplande remplaçanten niet doorbetalen, of afkopen met een zakcentje? NO WAY!

Is het niet zo dat we juist nu profiteren van de culturele en creatieve sector? Onze leden en al die werkenden in de kunsten en cultuur maken met hun werk, vaak via inventieve oplossingen, deze crisistijd dragelijk. Juist deze groep moeten we koesteren. Dus niks niet gratis onder een raam van een verzorgingshuis gaan staan, om muziek te maken. Dit is voor onze sector gewoon werk!

Gelukkig overweegt de regering op aandringen van de Tweede Kamer nu dat mensen die top-uren draaien in de gezondheidszorg een bonus krijgen. Dat is meer dan verdiend. Ook wij zijn heel blij dat deze mensen zo goed voor onze zieken zorgen. Maar dat wil niet zeggen dat anderen, waaronder werkenden in de culturele en creatieve sector, het maar voor (bijna) niets hoeven te doen.

En gelukkig zien we dat de regering financiële maatregelen neemt. De exacte uitwerking is nog niet bekend, maar de contouren wel:

Er is een tijdelijke (3 maanden) bijstandsregeling, zonder vermogens- of partner toets van maximaal 1500,- netto per mnd, uitstel belastingen. De uitkering uit deze regeling hoeft niet te worden terugbetaald. Verzuimboetes worden geschrapt of teruggedraaid, etc. Zodra we weten wanneer je dit kan gaan aanvragen, laten we je dat weten.

Bij ons op het vizier nog genoeg andere zaken: verruiming van de wekeneis voor een WW-uitkering, de zelfstandigenaftrek naar 10.000 euro, versoepeling van het urencriterium voor ZZP’ers, doorbetalen van afgelaste of voorlopig uitgestelde opdrachten, 50 procent vooruitbetalen van opdrachten die zijn uitgesteld naar een concrete nieuwe datum, doorloop van verblijfsvergunningen bij buitenlandse makers die in Nederland voor een opdracht zijn en die ook van deze regeling gebruik zouden moeten kunnen maken. Dagelijks komen er van onze achterban meer vragen bij. Wij proberen die zo goed mogelijk te inventariseren om mee te nemen in de gesprekken met de minister. Ook staan op onze site zoveel mogelijk antwoorden die we al kunnen geven.

Hoe nu verder:

Samen met alle partijen, verenigd in de Creatieve Coalitie, wordt geïnventariseerd welke vragen er uit het veld zijn en welke acute problemen maar ook de problemen die later ontstaan (denk aan auteursrechten, etc.) zich voordoen. Wij hebben met de partijen van Creatieve Coalitie een aantal keren per week contact.

En er komt een kernteam. De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie pleiten op dit moment voor een samenstelling van vijf vertegenwoordigers uit het veld. Twee vanuit de makers en twee vanuit werk- en opdrachtgevers. De vijfde is een onafhankelijk orgaan die onvoorwaardelijk de belangen, van zowel de makers als de werk- en opdrachtgevers in de culturele- en creatieve industrie, onderschrijft en ondersteunt. De Kunstenbond en de voorzitter Creatieve Coalitie maken deel uit van dat kernteam. Daarnaast wordt er een taskforce ingesteld. Deze groep bestaat uit een brede selectie van kennisdragers: juridisch, fiscaal, onderzoek (inhoud en cijfers), etc. Deze Tasforce moet je zien als een “ring” om het kernteam, zodat zij hun werk goed kunnen doen.

En last but least: verenig je in één van de partijen van de Creatieve Coalitie en meld je afgezegde opdrachten bij het meldpunt!

 

Anne-Marie Harmsen, directeur Kunstenbond