In de cao die per januari 2020 van kracht is staan loonontwikkelingsafspraken, tariefafspraken voor zzp’ers en maatrgelen voor het tegengaan van ongewenste omgangsvormen in de sector.

Leden zijn unaniem akkoord gegaan

Zoals gebruikelijk is werd het principe akkoord na afloop van onderhandeling voorgelegd aan de leden die zijn aangesloten bij Kunstenbond en NAPK. De leden stemden unaniem in met de gemaakte plannen. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst zal voor de komende twee jaar gelden. Het is één van de eerste cao’s waar bindende tariefafspraken voor zzp’ers in zijn vastgelegd. Ook zijn er betere secundaire arbeidsvoorwaarden in opgenomen, zoals toeslagen bij nachtwerk en het optreden als figurant.

Meldpunt Mores 

Er zijn in de cao ook afspraken opgenomen over de verantwoordelijkheid van werkgevers om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer tegen te gaan. Dit ter versterking van het eerder door de sector in het leven geroepen meldpunt Moresonline.nl.


Meer overheidsgeld is nodig 

De cao afspraken zijn net als de Wet Arbeidsmarkt in Balans per januari 2020 van kracht. Voor toneel- en dansgezelschappen kan die samenloop flinke financiële consequenties hebben. Om deze te kunnen dragen is er meer geld nodig. Wij roepen wij de overheid op om hier in de toekenning van subsidies rekening mee te houden.