Beroepsvereniging voor Improviserende Musici (BIMpro) sluit zich aan bij de Kunstenbond en gaat samenwerken met de VCTN (de Vereniging Componisten en Tekstdichters – Ntb). De vereniging voor jazzmusici en de vakbond voor de culturele en creatieve sector maakten het nieuws bekend op de 51e verjaardag van BIMpro.

De aanleiding van deze stap is de wens om gezamenlijk een sterker geluid te laten horen voor improviserende musici en zo de krachten te bundelen en de representatie via VCTN in onder meer de bestuurlijke gremia van Buma, Stemra en Buma Cultuur. Ook kunnen leden van de BIMpro zo profiteren van de juridische ondersteuning die de Kunstenbond biedt. 

De leden van BIMpro worden vanaf 1 januari 2023 ook lid van de Kunstenbond. “Een prachtig verjaardagscadeau voor BIMpro-leden”, zegt BIMpro-voorzitter en jazzvocalist Fleurine Verloop: “Jazz- en improviserende musici zijn voornamelijk freelancers, en dus economisch kwetsbaar. De slagkracht en expertise van de Kunstenbond kunnen we goed gebruiken om de positie van onze leden in de scene en op de arbeidsmarkt te versterken.” 

“En ook een geschenk voor de Kunstenbond”,  vult Ronald Gijsbertsen, directeur van de Kunstenbond, aan: “Hoe meer musici zich verenigingen, hoe sterker we als vakbond worden in onze strijd voor eerlijke beloning, eerlijke contracten, meer sociale zekerheid en een veilige werkomgeving. Jazzmusici hebben specifieke behoeftes en waarden, maar als het gaat om een beter werkklimaat voor makers in de culturele en creatieve sector hebben we allemaal hetzelfde belang.” Nederland kent een rijkdom aan beroepsverenigingen voor verschillende kunstbeoefenaars. De kracht van deze verenigingen zit in de netwerkopbouw, inspiratie en het bevorderen van professionaliteit. De kracht van de vakbond zit op haar beurt in de collectieve belangenbehartiging en onderhandelingen en de individuele (juridische) ondersteuning voor leden. “Met deze stap streven we ernaar elkaars kwaliteiten beter te benutten.” Legt Gijsbertsen uit. Waarop Fleurine Verloop aanstipt: “BIMpro blijft als eigen vereniging bestaan, dat is belangrijk om onze eigen identiteit en community te behouden”. Jazz- en improviserende musici van de Kunstenbond /NTB kunnen zich bovendien vanaf 1 januari 2023 gratis bij de BIMpro aanmelden en van alle niche-specifieke informatie acties meegenieten; zij worden dan gratis Kunstenbond/BIMpro-lid, waardoor BIMpro meer improviserende musici op één plek kan bedienen. “Een win-win”, aldus Fleurine. 

De BIMpro betekent al 51 jaar gemeenschap en vooruitgang voor improviserende musici, in Nederland en sinds kort ook op internationaal vlak. De vereniging stond onder meer aan de wieg van het BIMHUIS. De Kunstenbond en haar vakgroep Muziek/Ntb zijn daarnaast al 102 jaar voorvechter van verbetering en professionalisering van de muzieksector in de volle breedte. Kunstenbond en Ntb stonden voor hun fusie in 2018 onder meer aan de wieg van collectieve rechtenbeheersorganisaties als SENA en Norma, diverse cao’s in de muzieksector, het Nationaal Podiumplan, het Jeugd Jazz Orkest en sector brede instanties als Platform Makers, Platform ACCT, de Creatieve Coalitie en Mores. Ronald Gijsbertsen: “Of je nou op of achter het podium staat, kunstenaar of technicus bent, of op een andere manier werkzaam in de culturele en creatieve sector: om onze positie op de arbeidsmarkt echt te verbeteren hebben we elkaar nodig”.  

Lees ook: Fleurine Verloop in NRC: Geen jazz op de NPO miskent diversiteit Nederland