Te midden van de heftige berichten over het jarenlange giftige werkklimaat op de redactie van NOS Sport staat de onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van meldpunt Mores ter discussie.

Deze twijfels zijn begrijpelijk vanwege de relatie tussen de (inmiddels voormalig) voorzitter van het meldpunt en Tom Egbers – één van de kopstukken van NOS Sport, die in het onderzoek van de Volkskrant naar voren komt als vermeend aanstichter. De Kunstenbond vindt het dan ook meer dan terecht dat voorzitter Janke Dekker terugtreedt.

De Kunstenbond hecht er wel veel belang aan om te benadrukken dat onze kritiek geen betrekking heeft op de integriteit van het meldpunt of het vertrouwen dat we hebben in de uitvoering van het werk van de vertrouwenspersonen die worden ingeschakeld door Mores. Het bestuur van Mores is volledig onwetend van de meldingen die door de vertrouwenspersonen bij Mores behandeld worden.

Vertrouwenspersonen Mores staan los van bestuur

Voor het behandelen van meldingen en het bijstaan van slachtoffers heeft Mores een externe professionele organisatie ingehuurd met onafhankelijke, gecertificeerde, professionele vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen spelen nooit individuele casussen door aan het bestuur van Mores. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om vertrouwelijk en integer om te gaan met meldingen en voorziet slachtoffers van advies en begeleiding. Als melder blijf je altijd leidend in wat er met jou en jouw verhaal gebeurt.

Slachtoffer is altijd in controle over eigen melding

Een vertrouwenspersoon van Mores staat altijd naast de melder die hen inschakelt. In volledig vertrouwen kan je je verhaal kwijt bij de vertrouwenspersoon. Die luistert en zal op basis van diens expertise uiteenzetten wat jouw mogelijkheden zijn om in jouw situatie in te grijpen. Vervolgens bepaal jij zelf wat jij wil doen met jouw verhaal. Was jouw behoefte een luisterend oor? Dan gebeurt er verder niets met jouw melding. Wil je stappen zetten richting werkgever of politie? Dan begeleidt een vertrouwenspersoon jou in dat proces.

Alleen in het geval dat er op basis van grote aantallen meldingen bij een werkgever een structureel probleem blijkt te zijn, zal de vertrouwenspersoon het bestuur hiervan op de hoogte stellen. Vele individuele meldingen worden dan anoniem collectief gemaakt en zijn niet meer herleidbaar naar een persoon. Lees hier meer over hoe Mores werkt: Zo werkt het! – Mores

Wat de Kunstenbond voor je kan doen

Leden van de Kunstenbond kunnen erop aan dat de vertrouwenspersonen van Mores je in vertrouwen bijstaan als je slachtoffer of omstander bent van ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag.

Als lid van de Kunstenbond kun je ook altijd terecht bij onze helpdesk met vragen of klachten over ongewenste arbeidsomstandigheden, individuele problemen met je werk- of opdrachtgever of als er op jouw werkvloer structureel een onveilige sfeer is. De Kunstenbond heeft juristen in dienst die je kunnen bijstaan. Wij hebben de expertise en het netwerk om voor jou in de bres te springen en echt iets te veranderen. Neem contact op met onze helpdesk en we maken er werk van.

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!