‘Respectloos’, noemt directeur Sjra Laven van het Limburgse Artamuse muziekschool, dans en cultuureducatie het bericht dat de gemeente Sittard-Geleen de subsidie voor muziekonderwijs in 3 jaar tijd gaat afbouwen. Ook betrokken buurtgemeenten werden niet geïnformeerd, terwijl die wel deelnemen aan de muziekschool en zelfs investeren.

Dat betekent gewoon dat wij het licht kunnen uitdoen ~ Sjra Laven, directeur Artamuse

Belangenbehartiger Karin Boelhouwer vindt dat gemeenten wel vaker nogal rücksichtlos bezuinigingsmaatregelen aankondigen. Dat mag de gemeentebegroting sluitend maken, maar zadelt het kunst en cultuuronderwijs met de rekening en de risico’s op. Met alle gevolgen voor medewerkers vandien.

Artamuse-medewerkers die lid zijn, kunnen zich melden bij Karin Boelhouwer (belangenbehartiger kunsteducatie), via karinboelhouwer@kunstenbond.nl.

Lees ook het artikel in De Limburger