Het Sena Performers Muziekproductiefonds (MPF), een initiatief van Anita Verheggen (Kunstenbond/Ntb), probeert in de coronacrisis musici extra financiële steun te geven. De versoepelde aanvraagronde die inmiddels is gesloten, leverde al 550 subsidieaanvragen op. Verheggen vertelt met man en macht bezig te zijn om alle aanvragen zorgvuldig te beoordelen.

Anita Verheggen is beleidsmedewerker bij Kunstenbond/Ntb. Zij behartigt de belangen van de leden bij rechtenorganisatie Sena, waar zij lid is van de Raad van Aangeslotenen. Namens Sena Performers is zij verantwoordelijk voor het (subsidie)beleid van het Sociaal Cultureel Fonds. Jaarlijks subsidieert Sena Performers festivals, concoursen en andere activiteiten die veel betaalde werkgelegenheid voor musici opleveren. Bovendien is Verheggen initiatiefneemster van het Sena Performers Muziekproductiefonds (MPF) dat al meer dan 8 jaar subsidies verleent aan musici die een muziekopname in eigen beheer willen maken. Toen de coronacrisis uitbrak, kondigde Sena een extra aanvraagronde van dit fonds aan, met versoepelde voorwaarden.

Wat waren de reacties op die extra tranche?

Overweldigend positief. We hebben uiteindelijk 550 aanvragen ontvangen voor opname-projecten van alle denkbare muziekgenres, met een totaal aangevraagd bedrag van 2,3 miljoen euro. Aanvragen van bekende tot debuterende musici. Dat is twee keer zoveel als we normaal in een jaar ontvangen. Het idee achter de extra ronde is dat musici juist nu, omdat hun optredens zijn geannuleerd, tijd hebben om muziek op te nemen. En doordat de producenten van platenmaatschappijen bereid waren om een deel van het budget voor deze tranche mee te betalen, konden we het eigen beheer criterium eenmalig laten vallen. We zijn nu met man en macht bezig met de beoordeling van de aanvragen. Dat moet zorgvuldig gebeuren maar ook snel, want bij veel musici is de bodem van de kas al in zicht.

Welk budget heb je beschikbaar?

Oorspronkelijk hadden we twee ton voor deze extra aanvraagronde. Ter vergelijking: het MPF heeft normaal een jaarbudget van 3 ton. Musici kunnen een maximum bedrag van vijfduizend euro aanvragen en een derde van het toegekende bedrag is een lening. Dat leningdeel hebben we ingevoerd omdat we willen dat musici hun opnamen serieus exploiteren. Het fonds is er niet voor hobbyprojecten. We zien dat dit goed werkt. Er worden serieuze plannen ingediend en de leningen worden over het algemeen prompt terugbetaald. Omdat we bij deze bijzondere tranche te maken hebben met een stortvloed van aanvragen, zijn wij binnen de sectie Sena Performers bezig ruimte te vinden in ons budget om de beschikbare middelen te verhogen. We willen mensen een echte bijdrage kunnen geven om opnamen te maken en niet iedereen afschepen met een fooi. Maar hoe dan ook zullen we ook musici moeten teleurstellen. Dat hebben we de aanvragers al laten weten, om te hoog gespannen verwachtingen te temperen. Maar deze extra tranche zal zeker een impuls geven. Het is een activeringsbudget voor musici die hun creativiteit op een andere manier inzetten dan via optredens.

Gaan jullie nog meer doen om musici in deze barre tijd te ondersteunen?

Ja, we hebben een coulanceregeling voor de door ons gesubsidieerde festivals die noodgedwongen moeten annuleren. Daarbij staat de betaling van de muzikantengages voorop. Er komen dit jaar nog twee aanvraagrondes van het Muziekproductiefonds en we werken aan een alternatief sociaal cultureel beleid nu de coronamaatregelen voorlopig van kracht blijven. Mijn Ntb/VCTN-collega Erwin Angad-Gaur is samen met de Federatie Auteursrecht Belangen bezig met het opzetten van een noodfonds voor musici en voor andere makers. Voor het muziekdeel zal in samenwerking met onder meer Buma de komende tijd meer bekend worden. Het vergt een heel andere manier van denken en nieuwe ideeën opdoen om de beroepspraktijk van musici te ondersteunen, ook omdat de incasso van rechtenorganisaties zelf ook onder druk staat en daarmee uitkeringen aan de rechthebbende musici volgend jaar. We zullen binnen alle ellende creatief moeten zijn, in zekere zin net als de musici zelf.

Tekst Nelleke Slot