Tekst: Duncan Peltenburg
Beeld: Marco Gerritsen

 

Wij vroegen om jouw mening en hier zijn de resultaten

 

Binnenkort gaan in de culturele sector de werkgeversorganisaties en de belangenorganisaties, zoals de Kunstenbond (Ntb) en het Avv, weer met elkaar in gesprek over de nieuw af te sluiten Cao Kunsteducatie. In mei hebben wij jullie via een online enquête gevraagd wat jullie belangrijk vinden in deze onderhandelingen. We willen jullie bedanken voor het invullen, meedenken en de feedback die jullie op de thema’s duurzame inzetbaarheid, inkomenszekerheid en modernisering arbeidsvoorwaarden hebben gegeven.

Bijna niemand die werkzaam is in de kunsteducatie doet dit fulltime. Vaak hebben jullie hiernaast nog andere werkzaamheden en is kunsteducatie een onderdeel van deze werkzaamheden. Van de ondervraagden geeft 92 procent aan geen bijstandsuitkering te ontvangen en toch kunnen zij zich geen hypotheek of arbeidsongeschiktheidsverzekering veroorloven. Dat is toch wel iets om over na te denken. De grootste ontevredenheid, blijkt uit de enquête, gaat over het gebrek aan solidariteit en transparantie.

Met name de groeiende kloof tussen zzp’er en vaste werknemer binnen de culturele instellingen is een terugkerend thema. Hierin vinden jullie wel dat hoe beter de rechten van een zzp’er vastgelegd worden, hoe meer de positie van de vaste werknemer wordt versterkt. De onrust onder werknemers gaat vooral over de toenemende werkdruk en de vaak gebrekkige communicatie vanuit werkgevers over veranderingen in werkzaamheden en inzetbaarheid.

Hoe positief de flexibiliteit van zzp’ers ook is, tegelijk zien we een zorgelijke trend uit de enquête naar voren komen. De flexibiliteit van zzp’ers wordt vaak gebruikt om vaste werknemers onder druk te zetten wanneer er geen passend werk meer is of het uitblijven van ondersteuning hierin. We zijn het er bijna allemaal over eens dat er een vast uurtarief voor zzp’ers zou moet komen. Door een uurtarief van € 45 euro of hoger te hanteren wordt het voor culturele instellingen steeds minder aantrekkelijk om vast personeel dan maar als zzp’er terug te laten keren. Dit versterkt onder werknemers, in vast en flexibel dienstverband, steeds meer een gevoel van solidariteit in het tegengaan van de schijnzelfstandigheid.

Dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar wat gaat de Kunstenbond nou uiteindelijk doen met deze informatie?

We beginnen met het benoemen en bespreekbaar maken van de bovengenoemde trends en zorgelijke ontwikkelingen zoals jullie deze hebben aangegeven. Dit doen we onder andere met de werkgeversorganisaties en zal ook de basis vormen voor de cao onderhandelingen.

Wij blijven hierover graag met jullie als werknemer, zzp’er of in vast dienstverband, in gesprek. Juist met jullie input krijgen we een nog beter en duidelijker beeld van wat jij belangrijk vindt. Hierover binnenkort meer.

Lees hier een uitgebreidere analyse over de enquête Cao Kunsteducatie.