*Scroll down for the English translation

Schrikbarende cijfers

Het rapport van Verinorm onder leiding van Marjan Olfers heeft aangetoond dat het bitter slecht is gesteld met de sociale veiligheid binnen de danssector. Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag komt helaas nog veelvuldig voor. Maar liefst 39% van de dansers heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag het afgelopen jaar.

De Kunstenbond heeft veel leden die werkzaam zijn in de danswereld, zowel als professioneel danser, als docent of als student. Voor de Kunstenbond is het van groot belang dat zoveel mogelijk organisaties en instanties die werkzaam zijn op het gebied van zowel de professionele als amateurdans zich verenigen om gezamenlijk dit hardnekkige probleem van grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. De danssector moet een veilige sector zijn voor iedereen.

Tijd voor erkenning

Met het ondertekenen van dit convenant wordt een eerste serieuze gezamenlijke stap gezet om tot een daadwerkelijke cultuurverandering binnen de sector te komen. Uiteraard is het convenant vooral gericht op het heden en de toekomst waarbij het voorkomen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag een topprioriteit is. Maar daarnaast dienen de slachtoffers de erkenning te krijgen die hen toekomt en zullen we ons ook hard moeten maken voor enige vorm van compensatie voor het leed dat hen is aangedaan.

 

 

Today, the Alliantie Dans Veilig signed a covenant on tackling transgressive behavior in the dance sector. The Kunstenbond is part of the Safe Dance Alliance. This alliance has set itself the task of eliminating transgressive behavior in the broadest sense of the term from the sector.

shocking figures

The Verinorm report, headed by Marjan Olfers, has shown that social safety in dance is in a very bad state. Unfortunately, transgressive (sexual) behavior is still common. No less than 39% of the dancers have had to deal with transgressive behavior in the past year.

The Kunstenbond has many members who work in the dance world, whether as a professional dancer, a teacher or as a student. It is of great importance to the Kunstenbond that as many organizations as possible, active in the field of both professional and amateur dance unite to tackle this persistent problem of transgressive behaviour. The dance sector must be a safe space for everyone.

time for recognition

By signing this covenant, a first serious step has been taken to achieve actual cultural change within the sector. Naturally, the covenant is focused primarily on the present and future, with the prevention of undesirable transgressive behavior being a top priority. But in addition, the victims must receive the recognition they deserve, and we will also have to press for some form of compensation for the suffering they have endured. 

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!