Sneltesten zijn een belangrijk instrument geworden voor de heropening van de cultuursector. Er wordt druk gevaccineerd, maar de besmettingscijfers zijn nog steeds te hoog. De samenleving heeft inmiddels enig perspectief gekregen: het Openingsplan van het kabinet geeft pas vanaf mei 2021 ruimte voor heropening van het publieke leven. (Update: 15 april 2021)

De overheid onderzoekt de mogelijkheid om met sneltests meer ruimte te creëren voor het maatschappelijk leven. Met de tests wil men ervaring op doen met (snel)testinfrastructuur en de bereidheid, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van het sneltesten bij cultuurbezoek onderzoeken.

Een aantal culturele instellingen mag de komende maanden dienen als onderzoeksterrein.

April: sneltests én coronaprotocol

Een beperkt aantal podia, musea en monumenten mag tussen 9 en 30 april 2021 op geselecteerde dagen de deuren openen voor een beperkt aantal bezoekers met een negatief testbewijs. De coronaprotocollen én de 1,5meter blijven hierbij (voorlopig) van kracht.

De uitverkorenen

Enkele tientallen instellingen in diverse branches van de sector doen mee aan de pilot. Rijksoverheid publiceerde deze lijst met alle pilots onder elkaar. Voor een compleet overzicht van deelnemende instellingen per branche kun je terecht bij de brancheverenigingen:

Voor poppodia check VNPF
Voor theaters en concertzalen check VSCD
Voor musea check Museum.nl
Voor monumenten check Nationale Monumentenorganisatie

De geselecteerde instellingen en geprogrammeerde artiesten zullen zelf met hun publiek communiceren over de bezoekmogelijkheden.

Zeer voorzichtig en zeer beperkt 

Er is nu een beperkte periode bepaald, waarin een beperkt aantal instellingen, op beperkte data, een beperkt aantal bezoekers mag ontvangen, onder de beperkende veiligheidseisen die in coronaprotocollen zijn vastgelegd. Als deze pilot bevalt kan er in mei volgens het Openingsplan (d.d. 13 april 2021) op grotere schaal met toegangstesten worden gewerkt.

De pilots zijn dus erg voorzichtig.. Daar willen we niet te cynisch over doen, maar het is ontzettend zuur en wrang voor de vele cultuurmakers die al ruim een jaar niet aan het werk mogen. We staan al tijden klaar voor de start en iedereen die niet mee mag doen zou willen dat ie wel binnen de eerder genoemde beperkingen viel.

Extra aandacht is nodig voor kunstdocenten, zij willen ook heel graag weer veilig en verantwoord hun leerlingen ontvangen en eindelijk weer lesgeven.

En diegenen die nu wel aan het werk mogen doen dat met zo weinig publiek dat het onmogelijk is om voldoende inkomsten te genereren en om iedereen fatsoenlijk uit te betalen.

Testbewijzen

Bezoekers moeten bij hun cultuurbezoek een negatief testbewijs overleggen. Voorlopig zijn de sneltests in het kader van deze pilot gratis, er zijn speciale teststraten ingericht. De overheid wil zo de bereidheid, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van testbewijzen onderzoeken (niet alleen voor cultuur, maar ook in de sport- en recreatiesector).  Hier zie je wat de pilot betekent voor het publiek: www.testenvoortoegang.nl

Eerste stap naar grootschaliger beleid 

Als de eerste weken met sneltests goed gaan, als de infrastructuur staat, dan moet er op korte termijn meer mogelijk zijn. Door testbewijzen in te zetten is het mogelijk om ook bij hoge risiconiveaus de cultuursector op een veilige wijze deels te heropenen. Met toegangstesten kunnen sectoren eerder en/of met minder zware maatregelen open dan zonder toegangstesten. Toegangstesten helpt dus om sneller en meer mogelijk te maken.

Het kan namelijk best al veilig 

De meeste instellingen en werkenden in de cultuursector weten al láng hoe ze veilig aan het werk kunnen en bezoekers kunnen ontvangen, ook zonder sneltests vooraf. Op het gebied van afstand en hygiëne wordt in de branchespecifieke protocols de veiligheid van bezoekers en personeel gewaarborgd. Blokprogrammering, looproutes, zaalindeling, ventilatie, tijdsloten, aangepast sanitair: werkelijk alles is gedaan om een bezoek veilig te maken.

Het publiek snakt naar inspiratie, bezieling en verstrooiing. Artiesten en zzp’ers in de cultuursector staat het water tot boven de lippen: geen werk, geen inkomen, geen vooruitzicht.

Iedere stap op weg naar veilige en verantwoorde heropening kan wat ons betreft niet snel genoeg gaan.