Onderhandelaars Kunstenbond blij met dit resultaat. 3% Loonsverhoging per 1 januari 2020
Nu er nog geen uitsluitsel is over de gezamenlijke cao Kunsteducatie –  Openbare Bibliotheken zijn sociale partners in de Kunsteducatie in overleg getreden over een ‘tussen-Cao Kunsteducatie’, om duidelijkheid te verschaffen aan werkgevers en werknemers in de branche. Over deze cao is op 16 december 2019 een akkoord bereikt tussen de onderhandelingsdelegatie van Cultuurconnectie en de vakbonden Kunstenbond en AVV. In het akkoord over de tussen-cao Kunsteducatie wordt op veel punten aangesloten bij de resultaten van de onderhandelingen tot eerdergenoemde gezamenlijke cao met de Openbare Bibliotheken. Zo kent de tussen-cao een looptijd van twee jaar, van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021, en zullen de werknemers Kunsteducatie per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 3%, en per 1 januari 2021 een loonsverhoging van 2% ontvangen. Je kan het cao-akkoord downloaden.

Werkgeversorganisatie Cultuurconnectie zal dit cao-akkoord ter stemming voorleggen aan haar achterban, en zal op 31 december 2019 uitsluitsel kunnen geven.

Vooralsnog geen gezamenlijke cao met de Openbare Bibliotheken
Sociale partners Openbare Bibliotheken hebben dus nog geen overeenstemming bereikt tot een nieuwe gezamenlijke cao met de kunsteducatie. Mochten zij daartoe komen dan zal de tussen-cao Kunsteducatie worden opengebroken om alsnog tot de door ons gewenste gezamenlijke cao Kunsteducatie – Openbare Bibliotheken te komen.

 

Namens onderhandelaars Imke van Herk en Frans Frijns en vakgroepbestuursleden Duncan Peltenburg  en Manu Kersbergen wens ik iedereen fijne feestdagen en een prachtig 2020.

Karin Boelhouwer