Het kabinet gaat de zelfstandigenaftrek afbouwen. Dat voornemen stond al in het coalitieakkoord van Rutte IV en zagen we afgelopen week bevestigd toen de financiële plannen van het kabinet bekend werden, in aanloop naar Prinsjesdag.

De Kunstenbond stelde al eerder dat de afbouw van de zelfstandigenaftrek een schijnoplossing is voor het probleem dat men wil bestrijden en roept het kabinet op af te zien van deze bezuiniging en zelfstandigen juist beter te beschermen tegen de aanstaande prijsstijgingen.

honderden euro’s per jaar achteruit

De financiële plannen gaan over compensatie van een ongekend koopkrachtverlies waar mensen mee te maken hebben en krijgen. Energie rijst de pan uit, alle overige vaste lasten stijgen ook, maar tarieven en inkomsten stijgen niet of nauwelijks mee. En de regering wil dat maar zeer beperkt compenseren.

Als wrange kers op de taart voor zzp’ers wordt ook de afbouw van de zelfstandigenaftrek verder uitgewerkt. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro (de laatste twee jaar in stappen van 605 euro) verder teruggebracht tot 1200 euro in 2030.

onlogische Schijnmaatregel

Het kabinet zegt zich te willen inzetten voor meer kansengelijkheid en bestaanszekerheid, maar realiseert met deze maatregel het tegenovergestelde. Het kabinet raakt individuele zzp’ers in de portemonnee en een logische onderbouwing van het mogelijke positieve effect van deze maatregel ontbreekt. In tegendeel: door inkomensondersteuning af te bouwen, terwijl er geen maatregelen worden getroffen die leiden tot betere bescherming en meer zekerheid, duwt het kabinet een groep kwetsbare werkenden juist de armoede in. Werkende armen worden door de politiek aan de andere kant juist – terecht – gezien als doelgroep voor compensatiemaatregelen.

zzp’ers in cultuur hard getroffen

In de culturele en creatieve sector, waar tienduizenden hoogopgeleide zzp’ers in de nasleep van corona alle eindjes aan elkaar moeten knopen, komt deze maatregel extra hard aan. Men heeft geen reserves meer, en geen mogelijkheden om hun tarieven te verhogen. De Kunstenbond spant met een aantal zzp’ers momenteel een rechtszaak aan tegen de staat omdat zij tijdens corona hun inkomsten en reserves zagen verdampen, maar niet gesteund of gecompenseerd werden.

overheid moet zijn mensen beschermen

De Kunstenbond roept het kabinet en de Tweede Kamer op om af te zien van deze bezuiniging en de zelfstandigenaftrek niet verder af te bouwen. Deze groep moet juist extra worden beschermd tegen prijsstijgingen.

De Kunstenbond is er ook voor jou! beeld: Guda Koster

De Kunstenbond is er ook voor jou!

Of je nu danser, componist, ontwerper, beeldhouwer, lichttechnicus, productieleider, acteur, kunstdocent, muzikant, fotograaf, animator bent of ander werk doet in een culturele organisatie. De Kunstenbond is er voor alle werkenden, zzp en in loondienst, in de culturele en creatieve sector in Nederland.

Met de passie zit het wel goed, maar hoe zit het met de poen? Een eerlijk inkomen, eerlijke afspraken, meer zekerheid en een veilige werkvloer voor alle werkenden, dat klinkt logisch maar is helaas niet de realiteit. Dat moet anders. De Kunstenbond maakt zich hier elke dag weer hard voor.

We springen in de bres voor onze leden, we sluiten collectieve afspraken voor werknemers en staan samen sterk als zzp’ers in de sector. Leden kunnen bij ons terecht met vragen over contracten, werk en inkomen. We bieden korting op verzekeringen en ontwikkelen tools en organiseren bijeenkomsten die aansluiten bij de culturele beroepspraktijk. Word jij ook lid?