Advocaten in heel Nederland legden vanmorgen het werk neer uit protest tegen de plannen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Die wil de rechtsbijstand voor mensen met een lager inkomen beperken. De advocaten van de Kunstenbond ondersteunen de stakingsactie.

De maatregelen van Dekker betekenen het einde van het stelsel van goede en onafhankelijke rechtsbijstand aan particulieren met een lager inkomen, zo stelt de Orde van Adocaten in Amsterdam. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor commerciële partijen, terwijl veel advocaten met een sociale praktijk zich gedwongen zien te stoppen.

De Tweede Kamer debatteert volgende week met de minister over zijn plannen. Dekker wil een poortwachter namens de overheid aanstellen, die bepaalt wie voortaan nog in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Extra wrang is dat de meerderheid van de zaken in het stelsel van rechtsbijstand tegen diezelfde overheid worden gevoerd. 

Deze stakingsactie is een stevig signaal aan de volksvertegenwoordigers om de uitholling van de rechtsbijstand een halt toe te roepen ~ Jean Louis Veenstra, advocaat Kunstenbond
Steun van advocaten Kunstenbond

Ook de advocaten van de Kunstenbond ondersteunden de stakingsactie door aanwezig te zijn bij de rechtbank in  Amsterdam. De sociale advocatuur is een onmisbaar element in de Nederlandse rechtsstaat, net als de betaalbare rechtsbijstand vanuit vakbonden.

Voor leden van de Kunstenbond blijft het lidmaatschap een belangrijke zekerheid: goede rechtbijstand en juridische ondersteuning wanneer je dat nodig hebt.