Vanmiddag hebben de ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (EZK) en Koolmees (SZW) bekendgemaakt dat het derde algemene steunpakket (dat op 28 augustus werd gepresenteerd) wordt aangepast. De bedoeling was in eerste instantie dat de steun vanaf 1 oktober stap voor stap zou worden versoberd. Maar in het licht van de recente verscherpingen van de maatregelen en daarmee de economische gevolgen – met name voor cultuur, evenementen, sport, horeca – breidt het kabinet de steun nu dus uit. Lees hier de brief van het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer.

 

Belangrijkste aanpassingen m.b.t. de culturele en creatieve sector:

  • De tegemoetkoming vaste late TVL staat het vierde kwartaal open voor alle bedrijven, waardoor ook bedrijven met niet eerder toegelaten SBI-codes een beroep op deze regeling kunnen doen.

Niet alleen de bedrijven en organisaties in direct getroffen sectoren zoals cultuur, horeca en recreatie, maar nu ook de toeleveranciers van deze bedrijven. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld de evenementenbranche, waarin vele toeleverende bedrijven werkzaam zijn zoals technici, belichters, geluidsmensen, beveiligers, decorbouwers, tapijtleggers, schoonmakers transporteurs, etc, maar ook voor scheppende kunstenaars en bedrijven in de creatieve industrie. Wel moet voldaan worden aan de bestaande voorwaarden van de TVL, in praktijk een te grote hobbel voor zzp’ers.

  • Een evenementenmodule in de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL)

Om nadelige seizoeneffecten in de TVL te compenseren voor evenementenorganisatoren en toeleveranciers. Het betreft een extra schadecompensatie. Er wordt € 11 miljoen vrijgemaakt voor een regeling voor ondernemingen uit de evenementenindustrie die door een lage referentieomzet in 2019 geen aanspraak kunnen maken op de aankomende TVL-subsidie.

  • Schadecompensatie voor niet-gesubsidieerde (vrije) producenten

Specifiek voor de cultuursector wordt een bedrag van € 40 miljoen vrijgemaakt om de vrije theaterproducenten te ondersteunen. ‘Voor vrije theaterproducenten is immers ook sprake van ‘weggegooide’ producties (gemaakte kosten voor scenario’s, decors, acteursrepetities) die door de sluiting van theaters niet meer kunnen worden ingehaald.’ Aldus de brief aan de Kamer. De kosten die zij hebben gemaakt zullen deels worden gecompenseerd, waardoor zij opnieuw investeringen kunnen doen voor nieuwe en bestaande producties. Deze organisaties vielen grotendeels buiten de boot bij de eerdere steunpakketten.

  • Extra reservering voor gemeentes

Het kabinet speelt ook in op de te verwachten extra kosten die gemeenten op het gebied van sport en cultuur moeten maken vanwege de nieuwe maatregelen. Daarnaast zien de gemeenten zich geconfronteerd met een vermindering van inkomsten, die naar verwachting verder zal oplopen dan de hier tot nu toe voor gereserveerde € 100 miljoen. Die reservering wordt daarom € 150 miljoen verhoogd.

 

Deze extra aanpassingen komen bovenop het huidige generieke steunpakket en ook bovenop het tweede specifieke steunpakket van € 482 miljoen.

 

De Taskforce culturele en creatieve sector verwacht dat de schade voor deze sector tot 1 juli 2021 tussen 4 en 4,5 miljard euro bedraagt. Dat betekent dat de zorgen in de sector allerminst zijn weggenomen. In het bijzonder waar het gaat om individuele makers en zzp’ers (in verschillende disciplines zoals podiumkunsten en beeldende kunst), omdat de noodsteun velen van hen nog niet heeft bereikt en velen niet in aanmerking komen voor de Tozo. Voor werkenden is de sector is meer perspectief nodig, 60% van de werkenden is freelancer, zij vallen niet onder de NOW.

 

Voor de invulling van het tweede specifieke steunpakket blijven we lobbyen voor Trickle Up. En daarnaast richten we onze peilen ook op Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van ons lijstje kunnen we nu alleen (tijdelijk) aanvullen SBI-codes afstrepen.

 

Flexwerkers 

  • Wie niet onder een van de drie ondersteuningsregelingen NOW/TVL/TOZO valt, ontvangt geen steun. Mogelijke maatregelen: Aanpassen referte-eisen WW, herleving van de verlaagde wekeneis voor flexwerkers, 13 uit 36 i.p.v. 26 uit 36 (artiestenregeling).
  • Vangnetregeling Corona indien geen beroep op WW of TOZO mogelijk is.

TOZO

  • Schrappen partnertoets, deze vereiste sluit onredelijk mensen uit van ondersteuning.
  • TOZO met perspectief: bijverdienmogelijkheden introduceren zoals een regeling vergelijkbaar met de startersregeling zzp van het UWV om vanuit de WW een bedrijf te starten. Dan ontvangt men 6 maanden minimaal het sociaal minimum, en mag men meer verdienen zonder gekort te worden.

TVL

  • Coulanceregeling vaste lasten kleinschalig ondernemerschap (kleinbedrijf), zowel bij lasten lager dan de norm van 4.000 euro als in devereiste van gescheiden privé- en werkadres.