Per 1 mei 2018 vereenvoudigen en verhogen we de contributie voor je lidmaatschap bij de Kunstenbond. Je krijgt daarover een e-mail en een brief met wat dit voor jou betekent. Hier vind je alvast alle informatie.   

Waarom past de Kunstenbond de contributie aan?

Wij willen al onze leden optimaal ondersteunen. Een groot deel van onze leden betaalt een contributie die nog stamt uit de tijd van FNV KIEM. Als we de huidige FNV KIEM contributie in combinatie met de dienstverlening in stand houden komt het bestaansrecht van de Kunstenbond in gevaar. Alle leden gaan vanaf 1 mei over op de nieuwe contributievormen van de Kunstenbond. Dit zijn: volledig, volledig met gereduceerd tarief, basis of studenten lidmaatschap. 
We begrijpen dat dit voor sommige leden veel impact kan hebben. Bekijk hier welke situatie voor jou van toepassing is: 

 

  1. Ben je lid van de Kunstenbond vanaf 1 januari 2017? Dan ben je al volledig lid, volledig lid met gereduceerd tarief, basis of student lid. In je contributievorm verandert niets.  Wel passen we een kleine verhoging toe van 0,50 cent per maand als je volledig lid of volledig lid met gereduceerd tarief bent. Als basis of student lid verandert er niets. 
  2. Ben je voor 1 januari 2017 lid geworden? De contributie die je betaalt stamt nog uit de tijd van FNV KIEM en is al lange tijd niet aangepast. Bij FNV KIEM ben je ingedeeld op basis van de omvang van je dienstverband of het al dan niet hebben van een uitkering. Deze manier van indelen past nu niet meer. Per 1 mei gaan we over op nieuwe contributievormen.   

 

Wat is het verschil tussen een basis lidmaatschap en een volledig lidmaatschap?

Met een volledig lidmaatschap krijg je vrijwel onbeperkt*gratis juridische ondersteuning. Bij een basis lidmaatschap krijg je 3 uur gratis juridische ondersteuning. Hiervoor kun je prima met je vragen bij onze juristen terecht. Mocht jouw vraag toch meer tijd kosten om te beantwoorden blijven we je natuurlijk ondersteunen tegen een gereduceerd tarief (vanaf €90 per uur). Wil je altijd* van juridische ondersteuning verzekerd zijn raden we je een volledig lidmaatschap aan.

 

Is er nog wel solidariteit met de mensen die minder geld hebben?

Dat is er zeker nog wel. Als je een inkomen hebt lager dan het minimum loon (voor mensen van 22 jaar en ouder is dit € 1.578,00 bruto per maand maand en € 18.936 bruto op jaarbasis) kom je in aanmerking voor een volledig lidmaatschap met juridische ondersteuning tegen een gereduceerd tarief van €12,50 per maand. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om voor het basis lidmaatschap van 10 euro per maand te gaan en onder de daarvoor geldende voorwaarden lid te zijn. 

 
Op basis waarvan hebben jullie mij bij de nieuwe contributievorm ingedeeld?

We hebben zoveel mogelijk gekeken naar de contributie die je nu betaalt en een nieuw voorstel gedaan wat daar het dichtste bij in de buurt ligt. Heb je toch liever een andere lidmaatschapsvorm, neem dan contact op met het secretariaat. Mail naar info@kunstenbond.nl of bel met 020-2108050.  

 
Ik ben het niet eens met de indeling in de nieuwe contributievormen. Kan ik dit veranderen?

Ja, je kan kiezen tussen volledig lidmaatschap voor €17,50 per maand of een basis lidmaatschap van €10,00 per maand. Als student ben je gratis lid. Wil je een verandering doorgeven? Mail naar info@kunstenbond.nl of bel met 020-2108050. 

 
Ik ben het niet eens met de indeling in de nieuwe contributievormen. Kan ik opzeggen? 

We vinden het natuurlijk ontzettend jammer, maar je kan altijd je lidmaatschap opzeggen.  De opzegtermijn hangt af van de tariefsverhoging en de verandering in de dienstverlening. Besef wel dat je lopende juridische dossiers bij opzeggen niet worden afgemaakt en dat je bijvoorbeeld geen beroep meer op de belastingservice kan doen. 

  • Zit je op een standaardtarief van €16,60 en ga je naar een volledig tarief van €17,50 per maand dan is dit een reguliere tariefsverhoging. Hiervoor heb je een opzegtermijn van 2 maanden.
  • Zit je op een volledig lidmaatschap  van € 17,00 en ga je naar een tarief van €17,50 per maand dan is dit een reguliere tariefsverhoging. Hiervoor heb je een opzegtermijn van 2 maanden.
  • Zit je op een volledig lidmaatschap met gereduceerd tarief van €12,00 en ga je naar een tarief van €12,50 per maand dan is dit een reguliere tariefsverhoging. Hiervoor heb je een opzegtermijn van 2 maanden.
  • Zit je op en kortingstarief van tarief van €12,15 en ga je naar een basis lidmaatschap van €10 dan geldt er een opzegtermijn van 2 maanden
  • Zit je op een kortingstarief van €6,65, en ga je naar volledig lidmaatschap met gereduceerd tarief van €12,50 dan mag je tot 1 mei per direct op zeggen. Dit gaat dan in op 1 mei 2018.
  • Zit je op een kortingstarief van €8,15 en ga je naar een basis lidmaatschap van €10,00 per maand dan mag je tot 1 mei per direct opzeggen. Dit gaat dan in op 1 mei 2018.

 

 
Moet ik nog wat doen om de nieuwe contributie te betalen?

Nee, je betaalt in maart en april nog de contributie die je gewend bent. Het nieuwe contributiebedrag wordt automatisch geïnd in de laatste week van mei 2018.

 

* kijk op www.kunstenbond.nl/algemene-voorwaarden