Uit onderzoek van Kunstenbond en de Creatieve Coalitie onder de eigen achterban blijkt dat bijna driekwart van de freelancers in de culturele en creatieve sector niet werd betaald voor werkzaamheden die vanwege corona werden uit- of afgesteld.

De resultaten bevestigen wat we bij de Kunstenbond al maanden signaleren. Noodsteun van het Rijk komt niet tot nauwelijks bij zzp’ers terecht. Dit geldt zowel voor steunpakketten aan de sector, als voor generieke noodsteun.

De ledenenquête werd recent door 2.400 respondenten ingevuld, het overgrote deel werkzaam als zzp’er. Maar liefst 72% van de zzp’ers geeft in de enquête aan dat met uitstel van de opdracht ook de betaling is doorgeschoven naar ‘wanneer het weer kan’. Met het uitstellen van werkzaamheden komen creatieve professionals ernstig in de knel. Zij zitten zonder werk en inkomen.

Fair pay, fair share, fair chain

De steun die culturele instellingen van de overheid ontvangen vloeit niet door in de keten. Dit is niet alleen wrang voor de zzp’ers, maar druist ook in tegen de Fair practice code.

Kunstenbond en de Creatieve Coalitie willen afspraken maken met de culturele instellingen over het betalen van verplaatste boekingen en uitgestelde opdrachten. Ketenoverleg over een eerlijke verdeling van noodsteun is hard nodig. Fair chain en fair share: gezamenlijk overleggen en afspraken maken met alle schakels in de keten.