Save the date! 6 november de ledenvergadering en de themamiddag over kunst in de openbare ruimte
Ledenvergadering vakgroep beeldend 
12.30 – 13.30 uur 

 

Kunstenbond nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de vakgroep beeldend. Op woensdag 6 november 2019 ontmoeten we elkaar in Arnhem om te praten over de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst. 

Themamiddag
Kunst in de openbare ruimte zoekt toekomst!
13.30 – 18.00 uur  

Programma
13.30 u Bezoek Blauwe Golven (Roermondsplein 6811 LN Arnhem)
14.00 u Inloop Motel Spatie (Hisveltplein 21-35 6826 EM Arnhem)
14.30 u Debat en dialoog
16.30 u Netwerkborrel

Kunst in de openbare ruimte is vanwege haar onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid spannend terrein. Een (soms opdringende) fysieke en of visuele ervaring waar niet altijd om is gevraagd.
Kunst in de buitenlucht is overgeleverd aan iedereen met of zonder mening en met of zonder kunstkennis. Het zijn juist deze werken die regelmatig voor discussie zorgen.

Actuele aanleiding
De omstandigheden voor kunst in het publieke domein zijn de afgelopen jaren drastisch veranderd. De overheid is niet langer een hoofdopdrachtgever voor permanente buitenkunstwerken en de fondsen kiezen voor een andere focus in hun beleid. Tegelijkertijd komen tijdelijke kunstmanifestaties en festivals in de openbare ruimte op. Hierdoor verandert de relatie tussen de opdrachtgever en kunstenaar. Van permanente kunstuitingen in het publieke domein met een duurzame relatie tussen de opdrachtgever en kunstenaar zien we nu meer tijdelijke kunstwerken en een flexibele inzet van kunstenaars.
Welke invloed heeft deze ontwikkeling op de positie van de kunstenaar werkzaam in het publieke domein? Hoe ziet de relatie tussen de opdrachtgever en de kunstenaar er tegenwoordig uit? Wie is waar verantwoordelijk voor en wat is wenselijk voor de toekomst? Rondom deze vragen organiseert de Kunstenbond op 6 november 2019 in Arnhem het debat: Kunst in openbare ruimte zoekt toekomst!

Initiatief Kunstenbond
Het debat ‘Kunst in openbare ruimte zoekt toekomst!’ is een initiatief van de Kunstenbond, vakgroep beeldend. Een vakbond en kunstenaarsvereniging die opkomt voor de belangen van haar leden. De Kunstenbond signaleert belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken ten aanzien van arbeidsomstandigheden in het culturele veld en organiseert hiervoor bijeenkomsten.
Bij het debat van 6 november 2019 brengt de Kunstenbond opdrachtgevers in contact met opdrachtnemers. Er wordt gesproken over hun positie in het veld en de mogelijkheden die zij beide zien voor verbeteringen in de toekomst. De bijeenkomst richt zich op gemeenteambtenaren, ondernemingen die rotondes een invulling geven, festivalorganisatoren, medewerkers van projectorganisaties en/of kunstinstellingen, alsook kunstenaars en ander geïnteresseerd publiek.

Programma
Het programma start met een bezoek aan De Blauwe Golven van Peter Struycken. Een goed voorbeeld van een werk in de openbare ruimte waarover discussie is ontstaan. Met voorstanders en tegenstanders ten aanzien van het behoud van het kunstwerk.
Daarna start het debat bij Motel Spatie. Met opdrachtgevers en kunstenaars duiken we dieper in op vragen over de waarde en betekenis van kunst in de openbare ruimte. Met voorbeelden uit het verleden en het heden blikken we vooruit, de toekomst in. Om handvatten te formuleren voor de voorwaarden en realisering van kunst in de openbare ruimte.

Aanwezige gastsprekers zijn onder meer Gijs Frieling (hoofd adviseur kunst van de Rijksgebouwendienst en kunstenaar), Hans van Houwelingen (beeldend kunstenaar), Theo Tegelaars (projectorganisatie TAAK), Femke Schaap (beeldend kunstenaar) en Jeroen Jongeleen (beeldend kunstenaar en verbonden aan Motel Spatie) en Stephanie Engelbrecht (kunstenaar), Constanze Schreiber (kunstenaar), Koen Kieviets (kunstenaar),  Bram Jurjen Kuypers (kunstenaar).
Het gesprek wordt geleid door Marlies Leupen.

De entree is gratis. Aanmelden kan via info@kunstenbond.nl

Je bent van harte welkom om mee te praten!