In verschillende coronasteunpakketten heeft het kabinet geld vrijgemaakt om de cultuursector de crisis door te helpen. Daarvan is een substantieel bedrag van in totaal 326,5 miljoen euro belegd bij lokale overheden om de lokale culturele infrastructuur te steunen.

Hoe zorgen we er samen voor dat ook jouw gemeente zich hard maakt voor cultuur?

Dit artikel is voor een goed deel gebaseerd op informatie van LKCA en Cultuurconnectie, brancheorganisaties die zich onder de vlag ‘Cultuur deel je’ hard maken voor politieke bewustwording van het belang van cultuurparticipatie.

Beleidsvrijheid voor gemeenten


Het kabinet stelt geen eisen of criteria aan gemeenten met betrekking tot de besteding van dit geld. Beleidsvrijheid is logisch, want elke in regio heeft de cultuursector specifieke behoeftes. Dat maakt beleidsvrijheid ook riskant, want niet alle lokale beleidsmakers zijn volledig op de hoogte van de behoeftes en noodzakelijkheden in hun gemeente. Daar staat tegenover dat alle lokale beleidsmakers hun handen overvol hebben aan een scala van verantwoordelijkheden. Hoe kunnen wij jouw gemeente helpen hierin onderbouwde keuzes te maken die werkenden in de sector daadwerkelijk verder helpen?

Het belang van cultuur op het vizier


Het begint met beleidsmakers die cultuur waarderen. Beleidsmakers die zich bewust zijn van de noodzakelijkheid van cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is.

Deze infographic van LKCA legt heel eenvoudig uit wat het belang van cultuurparticipatie is voor de samenleving.

Kunstenbond heeft deze oproep aan gemeenteraden gedaan om het belang van kunsteducatie voor de jeugd te onderstrepen. Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat cultuureducatie op jonge leeftijd van wezenlijk belang is voor de ontwikkeling van eigenschappen als verbeeldingskracht en samenwerkingsvermogen. Het is de verantwoordelijkheid van lokale politiek om kinderen en jongeren in hun gemeente gelijke ontwikkelkansen te bieden. Lees de oproep hier en stuur hem ook naar politici in jouw gemeente.

Karin Boelhouwer, belangenbehartiger kunsteducatie van de Kunstenbond
Kans op brede ontwikkeling is er alleen voor kinderen uit rijke gezinnen. Wat betekent dat voor de samenleving van de toekomst? ~ Karin Boelhouwer, belangenbehartiger kunsteducatie van de Kunstenbond

Hoe help je de lokale cultuursector met 326 miljoen noodsteun?

Houd cultuur toegankelijk voor iedereen – Zorg dat cultuuractiviteiten niet te duur worden voor mensen die weinig geld te besteden hebben. Bijvoorbeeld door directe subsidies voor cultuurmakers en – docenten, zodat die hun werk voor minder aan kunnen bieden.

Inkomensondersteuning – Temidden van de coronacrisis hebben veel mensen zonder vaste baan en inkomen ernstige geldzorgen. Van de vele zzp’ers en oproepkrachten die onze sector rijk is kan een deel nauwelijks aanspraak maken op generieke noodsteun. En als dat wel kan is het vaak onvoldoende om van rond te komen.

Stimuleer betaling bij annulering – Maatregelen worden aangescherpt, versoepeld en weer aangescherpt. Dit leidt tot veel afzeggingen van werk op het laatste moment. Gemeenten kunnen een stimulerende regeling invoeren die ervoor zrgt dat de rekening van de annulering niet bij de werkende mens komt te liggen. Bijvoorbeeld een garantiefonds waar men zzp’ers of artiesten van kan betalen wanneer er op het laatste moment iets verzet of afgeblazen wordt.

Huur coulance – Culturele organisaties zitten zonder inkomsten terwijl de huur door loopt. Gemeenten kunnen huur kwijtschelden en bemiddelen met particuliere verhuurders zodat organisaties niet op straat komen te staan.

Hulp in aanpassen met middelen en materialen –  Om werkzaamheden coronaproof uit te kunnen voeren moeten bepaalde aanpassingen worden gedaan. De gemeente kan hierin ondersteunen door grotere werkruimte beschikbaar te maken of materialen voor ontsmetting en signalering beschikbaar te maken.

Wat als jij denkt dat het extra steungeld in jouw gemeente op de verkeerde plek belandt?

Bevraag jouw lokale volksvertegenwoordigers. Zorg ervoor dat de leden in jouw gemeenteraad weten wat er speelt. Dat kan door ze van de juiste informatie te voorzien en rake vragen te stellen. Lees ‘Voorbeeldvragen voor gemeenteraadsleden’ van ‘Cultuur deel je’ hiernaast (of onder, voor lezers op mobiel).

Heb je zelf politieke invloed? We nemen als voorbeeld gemeente De Ronde Venen, waar Groen Links en PvdA samen met enkele lokale politieke partijen de gemeenteraad tot de orde riep toen zij constateerden dat het geld dat voor cultuur bestemd is op de post ‘Algemene zaken’ terecht kwam. Hun ‘Motie coronasteun kunst- en cultuursector’ staat ter inspiratie hiernaast (of onder, voor lezers op mobiel).

Cijfers bij de hand. Hiernaast kun je een overzicht downloaden van de verdeling per gemeente van de 150 miljoen euro noodsteun uit het tweede steunpakket voor de culturele sector.

Samen staan we sterker!

Op lokaal niveau staan politici nog dichterbij de mensen die zij vertegenwoordigen. Daar kun je als lokale cultuurmaker gebruik van maken. Zoek contact en voed met informatie. Samen zorgen we ervoor dat cultuurmakers niet vergeten worden en voor een betere verdeling van de coronasteun.