Deze week werd aangekondigd dat het kabinet 300 miljoen euro vrijmaakt voor de cultuursector. Dit volledige bedrag is bestemd voor structureel door de Rijksoverheid gesubsidieerde instellingen. Hiermee trekken de werkenden zonder vaste aanstelling, die het grootste deel van de sector vormen, aan het kortste eind. 

Pakket is miskenning van werkelijkheid

Wij zijn zeer teleurgesteld! “Stenensubsidie aan rijksinstellingen” daar komt het extra pakket Van minister Van Engelshoven op neer. Daarmee miskent de minister de werkelijkheid, en motie over het steunpakket van de Tweede Kamer, die juist overwoog dat extra steun nodig is vanwege het hoge aantal zzp’ers. De sector bestaat vooral uit individuen en niet-gesubsidieerde activiteiten. Uit talloze bedrijven in de keten die draaien op publieksinkomsten of opdrachten uit de sector. Die zich niet of maar ten dele bewegen in het Rijksgesubsidieerde circuit. Zij worden niet bereikt met dit pakket. Binnen de gesubsidieerde instellingen is het door de minister gewenste doordruppelen van geld naar zzp’ers geen vanzelfsprekend gegeven. Het zou een eis moeten zijn dat zzp’ers betaald moeten worden, net zoals bedrijven met NOW geen mensen mogen ontslaan.
 

 

Die 300 mln. moet naar de zzp'ers en niet naar stenen!

Prioriteit bij zelfstandigen die buiten de boot vallen 

De creatieve coalitie en de Kunstenbond leggen NU even de prioriteit bij alle zelfstandigen die buiten de boot vallen. Dus niet alleen diegenen die als zzp’er werken via de instellingen maar alle zzp’ers in de sector. Daar zijn nu de problemen het grootst. Bij zzp’ers die werk, inkomen, opdrachten, jaaromzetten zien wegvallen. Maar vooral bij de groepen die tussen wal en schip vallen: geen werk, geen inkomen, geen Tozo, geen Togs, geen WW. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. En dat zijn in eerste instantie alle werkenden zonder loondienstverband. Aan een lege zaal zonder voorstelling of expositie heb je niets. De minister heeft haar aanbod neergelegd, nu de verdeling nog. Wij strijden in de taskforce/lobby voor de verdeling van de 300 min. Die 300 mln. moet naar de zzp’ers en niet naar stenen!
 

We strijden door

En we strijden door, want 300 mln is een lachertje op het verlies in de hele sector, een lachertje als je kijkt naar onze buurlanden, een lachertje als je de compensatie van de zzp’er vergelijkt met die in loondienst. Door de bezuinigingen in de sector zijn velen de zzp positie ingejaagd, zijn veel functies nu eenmaal bij uitstek zzp functies. Het kan niet zo zijn dat daarom deze sector nog eens extra gestraft wordt.