De Nederlandse Toonkunstenaarsbond werd in 1919 opgericht en en bestaat dit jaar dus 100 jaar! Ntb is de oudste en grootste vakbond voor musici.

De Ntb is onder meer mede-oprichter van rechtenorganisaties Sena en NORMA, initiatiefnemer van De Gouden Notekraker en is vertegenwoordigd in de besturen van onder meer Stichting de Thuiskopie, Leenrecht, Sena en NORMA. Sinds een jaar zijn Ntb en Kunstenbond gefuseerd, Ntb leeft nu voort als vakgroep Muziek binnen de Kunstenbond.

In het blad de Muziekwereld wordt het komende jaar teruggeblikt op belangrijke gebeurtenissen, zoals de lobby voor de Wet op de Naburige Rechten, het iniatief tot de Gouden Notekrakers en natuurlijk de fusie met Kunstenbond vorig jaar.

We vieren dit heugelijke jubileum tijdens de uitreiking van de Gouden Notekraker.

Gouden Notekraker: van vakgenoten, voor artiesten
Op dinsdag 24 september 2019 worden de Gouden en Zilveren Notekraker uitgereikt in Paradiso Amsterdam. Tijdens deze feestelijke uitreiking zullen we ook het 100 jarige bestaan van Ntb vieren!

Lees hier meer over de geschiedenis van Ntb.