De Museumvereniging en de vakbonden FNV, CNV, Kunstenbond en CHMF hebben onderhandeld over een nieuwe cao voor musea. In de cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, toeslagen, werktijden en vakantiedagen, evenals zaken als scholing en pensioen. De Museum Cao is van toepassing op de medewerkers van alle Rijksmusea en een aantal gemeentelijke musea. De huidige cao loopt tot 1 juli 2024.

Voor de Kunstenbond is dit de eerste keer dat zij volledig deelneemt aan deze gesprekken. De inzet van de Kunstenbond is mede gebaseerd op gesprekken met de leden en sluit aan bij het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van de bond.

Uit de onderhandelingen is nu een onderhandelingsresultaat vastgesteld dat zowel bij de werkgevers als de werknemers is voorgelegd.

Wil je reageren op het onderhandelingsresultaat, heb je ideeën over verbetering van je arbeidsvoorwaarden of wil je op de hoogte worden gehouden van deze cao? Stuur dan een e-mail aan belangenbehartiger Pepijn Ten Kate op pepijntenkate@kunstenbond.nl.