Rechtshulp

Heb je vragen over jouw situatie en ben je lid, bel dan met onze juristen. Zij staan op werkdagen voor je klaar van 13.00 uur tot 17.00 uur via 020-2108052. Of mail naar  juridischadvies@legal.kunstenbond.nl.

Meldpunt unfair practice

Unfair practice gaat over de oneerlijke behandeling en betaling van werkenden in de culturele en creatieve sector, in loondienst,  zzp en alles daar tussenin.

Als je werkgever cao-afspraken negeert, of als je als zzp’er geen onderhandelingsruimte hebt in de voorwaarden waarvoor je aan het werk moet, is er vaak spraken van unfair practice.

Ons meldpunt staat open voor alle verhalen over unfair practice in de culturele en creatieve sector.

unfair practice beeld: Jip van den Toorn

Wapen jezelf tegen unfair practice

Freelancers: Zo bewapen jij jezelf tegen unfair practice in coronatijd.

unfair practice nieuws

Unfair practice tot nu toe

In 2019 bundelde de Kunstenbond het boekje unfair practice, met als doel de politiek te wijzen op de gang van zaken in de culturele en creatieve sector. Het was de vooravond van de invoering van de fair practice code in de sector, we hadden nog een lange weg te gaan.

Toen kwam corona. Er was zoveel ellende in de sector dat een bundel unfair practice verhalen niet gepast voelde. De publicatie van 2020 is getiteld Bezingeving en bood de politiek een kijkje in de zingeving van werkenden in de sector in coronatijd. Naast verhalen over unfair practice mocht men ook plannen over wat te doen met noodsteun, als deze daadwerkelijk bij de werkenden zou belanden.

Het is nu al 2021, de crisis duurt voort. Dat geldt voor de hele sector, maar een onevenredig deel van de de rekening ligt bij de werkenden. Er wordt niet eerlijk gedeeld in de noodsteun. Solidariteit komt van één kant.

Checklist Fair Practice in coronatijd beeld: Jip van den Toorn

Checklist Fair Practice in coronatijd

Hoe zien eerlijke afspraken met zzp'ers eruit in tijden van corona? En wat is een faire manier om om te gaan met annulering door overheidsingrijpen? Deze checklist biedt handvaten voor opdrachtgevers en zzp'ers om fair en solidair samen te werken.

Uitstel, afstel en solidariteit

Veruit de meeste klussen die tijdens corona worden afgezegd worden niet uitbetaald, of de betaling wordt doorgeschoven tot ‘wanneer het wel weer kan’. Na anderhalf jaar zonder werk is deze houding van opdrachtgevers desastreus voor de inkomenspositie van zzp’ers in de sector.

Waar is het geld?

Wij pleiten binnen de Taskforce Culturele en Creatieve Industrie voor eerlijke verdeling van de noodsteun. Ruim 900 miljoen euro noodsteun is naar cultuur gegaan. Waar is dat geld gebleven? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit bij zzp’ers, freelancers, kleine ondernemers en flexibele werkers terechtkomt?

Fair Practice Code

Fair Practice Code

De fair practice code is sinds januari 2020 een subsidievoorwaarde. De code is in het leven geroepen om een gezonde arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te realiseren. De fair practice code staat voor eerlijk betalen, eerlijk delen en een eerlijke keten. Implementatie van de fair practice code is essentiële stap richting professionalisering van de arbeidsmarkt in de culturele sector.

Unfair Practice boekje 2019

Er is al vele jaren sprake van structurele onderwaardering en onderbetaling van kunstenaars en het eind is nog lang niet in zicht. Met die boodschap en een boekje met meldingen die op dit meldpunt zijn binnengekomen ging de Kunstenbond begin 2019 naar de politiek om te pleiten voor fair practice. 

Lees hier het Unfair Practice boekje van 2019.

kantoor on the road

“Ik heb vernomen dat voor de € 4000,00 een van eisen is het hebben van kantoor op een ander dan het woonadres. Nu is het zo dat ik tijdens mijn werkzaamheden (bijvoorbeeld tijdens lunchpauze) mn administratieve zaken doe: aanvragen behandelen, rekeningen uitschrijven, vragen van opdrachtgevers beantwoorden. In deze zin is, je kantoor buitenshuis te hebben. Nu werk ik als toeristengids en ben de hele dag op pad ivm mn werk. Tussendoor (bijvoorbeeld tijdens lunchpauze) doe ik digitaal mn administratie: aanvragen behandelen, rekeningen uitschrijven, vragen van opdrachtgevers beantwoorden, enz. Op deze manier heb ik eigenlijk mijn kantoor ‘on the road'”

~ Richard, toeristengids

Tozo: buitenlands inkomen telt niet

“In mijn werk als danser, werk ik meer dan 50% in het buitenland. Hierdoor kan ik geen TOZO aanvragen. Dit vind ik niet kunnen.”

~ Ilona, danser

Tozo: communicatie onduidelijk en uitkering duurt te lang

“Tot nu toe heb ik via de gemeente en TOZO al twee keer een aanvraagformulier in moeten vullen, begeleid met diverse bewijsmaterialen. En TOZO schrijft, dat men mogelijk nog meer informatie zal gaan vragen. Na twee weken heb ik nog geen stuiver ontvangen en dat verwacht ik voorlopig ook niet.Het is mij volstrekt onduidelijk hoeveel geld ik (ooit) kan verwachten. Ik lees alleen maar verschillende bedragen. Deze variëren van 1050 tot 1650 euro, zowel netto als bruto. Wat is dat voor waanzin?”

~ Ben, musicus

kille afzegging

“Met mijn ensemble was ik geboekt om op te treden tijdens een festival midden juni 2020. Hoewel deze datum nog buiten de limiet van de maatregelen van de overheid valt wordt het festival afgezegd.

Wij ontvingen een afzeggingsbrief, zonder dat er verder iets werd gezegd over de afgesproken gage of een duidelijk plan was om ons optreden te verzetten.

Omdat we bang zijn niet meer geboekt te worden als we er iets over zeggen en omdat de kans aanwezig is dat de maatregelen toch verlengd worden hebben we tot nu toe niet gereageerd.

De toon van de brief is erg kil en een beetje zo van ‘jammer dan, wie weet zien we elkaar ooit nog’.

Niet erg fair in onze ogen, want we hebben al veel tijd besteed aan de voorbereidingen van dit concert!”

het bestuur voelt zich niet verplicht tot uitbetalen

“Ik ben dirigent van een koor in Almere, de koorleden staan achter me en willen dat ik wordt doorbetaald in deze periode. Zij betalen immers hun contributie ook door. Ik ben bezig met opnames voor het koor zodat ze thuis kunnen studeren en had een eerste Zoom meeting op de gebruikelijke repetitietijd belegd. Nog niet eerder, omdat ik de afgelopen twee keer was geveld door het Coronavirus. Ik krijg vanavond een brief, waarin me pontificaal wordt verteld dat ik niet doorbetaald krijg door het bestuur. Niet solidair en het voelt als een dolkstoot in de rug. De laatste zin is ik me toch op overheidssteun kan verlaten.”

~ Bauwien, dirigent

beide partners zzp’ er

“Ik vind het raar dat koppels die allebei zzp-er zijn niet allebei evenveel kunnen aanvragen als iemand die alleen is. Als mijn partner 6000,- in de maand in loondienst had verdiend zou ik in mijn eentje ook 1050,- kunnen aanvragen terwijl ik het dan niet echt nodig zou hebben. Zo worden zzp-ers toch nog afgestraft. Dit is niet eerlijk en lijkt mij niet de bedoeling van de regeling. Heel fijn dat er maatregelen zijn die zelfstandigen tegemoetkomen, maar doe het dan meteen eerlijk.”

Museumvereniging hanteert geen fair practice

De directeur van de Museumvereniging gaf in een interview met Volkskrant aan dat zij het ‘een mooi gebaar van de minister’ zou vinden als ze de invoering van de fair practice code uit wordt gesteld.

Bezingeving boekje 2020 beeld: Jip van den Toorn

Bezingeving boekje 2020

Waar staan als sector na maanden van noodmaatregelen en crisiswetgeving? En waar willen we naartoe?

In de publicatie Bezingeving uit 2020 lees je een selectie van verhalen van makers, uitvoerend kunstenaars en creatieve professionals, gebundeld door de Kunstenbond. Schrijnend en hoopvol, onrecht en maatschappelijke noodzaak.

Met ook een dringende oproep aan de politiek: vergeet de werkenden in de sector niet!

De bundel werd aangeboden aan de minister en leden van de Tweede Kamer ter bezinning voor het cultuur debat dat aanstaande was. De minister refereerde aan het boekje aan tijdens dat debat.

Trickle up!

Van het nieuwe steun pakket aan de creatieve en culturele sector moet eenderde direct geïnvesteerd worden in kunstenaars en creatieve professionals. Daarmee houden we de keten in stand. Trickle up! 

Onze sector drijft voor een groot deel op zzp’ers, het eerste noodpakket heeft hen nauwelijks bereikt.   

verzamelpunt

verzamelpunt

Wij verzamelen verhalen die de zin van directe investering in creatieve professionals onderstrepen. Doe je mee?

Op welke manier kun jij geld gebruiken om aan het werk te blijven terwijl de sector op slot zit? Wat is het belang van de investering in jou als creatieve professional voor de toekomst van de sector?

 

Generieke noodsteun sluit slecht aan bij onze sector

Veel creatieve professionals vallen tussen wal en schip als het gaat om generieke noodmaatregelen. 

De Chaos van 2020 gaat niet door beeld: Jip van den Toorn

De Chaos van 2020 gaat niet door

‘En toch zal ook uit deze as iets nieuws en mooiers verreizen. Dat weet ik zeker.’ 

Wat begon als een innovatief masterplan, liep uit op een absolute misère. Het Nieuw Utrechts Toneel (NUT) moest niet alleen haar voorstelling ‘De Chaos van 2020’ annuleren, maar zag vervolgens ook haar repetitiestudio’s, decors en kantoor in vlammen op gaan.

Als jonge kunstenaar de wereld veroveren…of toch niet

In 2019 studeerde ik af aan de kunstacademie en won ik het George Verberg Stipendium. Als “veelbelovend talent” mocht ik dit jaar door Europa reizen om wetenschap en artisticiteit te combineren en een netwerk op te bouwen. Veel internationale plannen vielen helaas in het water.

~ Linde Ex, beeldend kunstenaar

Kunst kan eenzaamheid bestrijden

Door cultuur nemen mensen deel aan de maatschappij. Cultuur heeft een verbindende kracht. 

In samenwerking met zorgcentra, ziekenhuizen en andere sectoren zou ik songs op maat willen maken. Deze kunnen als balkon-, voordeurserenade of online worden ingezet om ouderen en zieken een hart onder de riem te steken.

~ Singer-songwriter & stadstroubadour

Expositie CBK Emmen gaat niet door

Helaas hebben we te horen gekregen dat het project Transtonations (gepland in mei/juli) wegens corona en bezuinigingen is afgezegd. Deze manifestatie is een initiatief van Tanja Isbarn en is gebaseerd op het muziekstuk “Etude nr.5” van Astor Piazzolla. Binnen het project werken 4 kunstenaars uit Zweden, Duitsland, Engeland en Zwitserland samen met 3 Nederlandse kunstenaars. Veel kunstenaars van deze groep maken interdisciplinair werk

 

~ Wilma Vissers

Geldzoekers

Met meer overheidssteun zou ik minder tijd kwijt zijn aan het “zoeken naar geld” om mijn vaste lasten te kunnen betalen. Het is de afgelopen maanden erg lastig om me met mijn creatieve praktijk bezig te houden, ik word continue afgeleid door financiële onzekerheden. Die brengen onrust met zich mee en hebben bij mij al tot een writersblock geleid. En dat terwijl ik in de maanden voor de crisis misschien wel de meest creatieve tijd van mijn werkende leven had. Een flinke domper.

Als we straks weer wat meer de deur uit mogen, kunnen makers zoals ik zorgen dat we een avond hebben waarop we even niet aan de dagelijkse beslommeringen hoeven te denken, blij worden, dansen, lachen. Deze vervelende periode afsluiten en met een frisse en open blik naar de toekomst kijken!

~ Muziekproducer/componist 

Producties worden uitgekleed en decorbouwers worden wegbezuinigd beeld: Jip van den Toorn

Producties worden uitgekleed en decorbouwers worden wegbezuinigd

Mijn agenda is doorgaans een jaar vooruit gevuld met goed betaalde opdrachten voor grote producenten. Nu staat er bijna niets meer ingepland. Er worden weliswaar nog producties gemaakt, maar licht, geluid en decor eromheen worden veelal wegbezuinigd, evenals het bijkomende transport.

~ Maarten Smids, decorbouwer

 

Kunst verbindt de buurt

Ik wil graag een lokale kunstuitleen opzetten voor makers, schilders, illustratoren, grafisch vormgevers, tekenaars, beeldend kunstenaars en fotografen om hen nog meer met hun omgeving te verbinden. Ik hoop dat iedereen uit de buurt de weg naar kunst zo terug zal vinden.

~ Cultureel ondernemer

 

De Ideeënman weet raad

Wij makers zijn het gewend om onze eigen boontjes te doppen, we scholen onszelf elke dag bij en raken geprikkeld door nieuwe opdrachten, we kunnen elkaar daarin helpen en coachen. Met mijn nieuwe bedrijf ‘De Ideeënman’ wil ik zzp’ers coachen in hun professionele ontwikkeling en in de zoektocht naar nieuwe zingeving.
 
Ik bood ook de gemeente mijn zakelijke kennis over het culturele veld en netwerk aan, maar daar wordt niet op gereageerd. Vooralsnog ben ik net als andere zzp’ers in de kunstensector in een bureaucratisch ‘van het kastje naar de muur’ proces beland. Het zou fijn zijn als de gemeente het aanvraagtraject allereerst vereenvoudigt en hier gedegen over communiceert, zodat we elkaar juist in deze tijd vooruit kunnen helpen.

~ Job Woudstra, technicus

Niet alleen voor happy few

Museumdocenten en gidsen werken vaak als zzp’er, maar onze opdrachten verdwijnen nu wij geen grote groepen meer mogen rondleiden. De situatie verslechtert met de dag en de reserves raken op. Samen met de Museumvereniging onderzoeken we de mogelijkheid voor een calamiteitenpotje, om mensen aan het werk te houden en financieel te compenseren.

 

~ Anita Liemburg, museumdocente en bestuursvoorzitter BRAM 

Zangles via Zoom

Door te investeren in de digitale beroepspraktijk van kunstdocenten blijft kunsteducatie toegankelijk. Met het steunpakket hebben gemeenten de kans om lokaal aanbod een noodzakelijke impuls te geven.

Over het belang van kunsteducatie bestaat geen twijfel. Verbeeldingskracht en samenwerkingsvermogen zijn kernkwaliteiten voor succesvolle volwassenen van morgen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het beoefenen van verschillende kunstvormen juist deze eigenschappen stimuleert.

 

~ Imke van Herk, zzp’er in de kunsteducatie

 

Juist nu niet stilstaan

Ik heb financiële ruimte nodig om in samenwerking met beeldend kunstenaars en cultureel ondernemers nieuwe interdisciplinaire lesideeën, leerlijnen en workshops te kunnen ontwikkelen. Er zijn goede ontwikkelingen aangaande het muziekonderwijs op de basisscholen, het zal een stimulans zijn voor de culturele ondernemers om in deze sector te blijven werken, wanneer we verder in de toekomst weer welkom zijn op alle scholen. Het is dus zaak om niet stil te blijven staan.

~ Muziekdocent

Deze tijd is een belangrijke leerschool

We moeten nu leren om met de huidige omstandigheden om te gaan en tegelijkertijd oefenen om langlopende projecten om te buigen
naar domein-overstijgende samenwerkingen
binnen het kunstenveld. Die impact gaat hand in hand met artisticiteit.

~ Artistiek leider, academie voor beeldvorming

 

 

Een zaal vol kinderen beeld: Jip van den Toorn

Een zaal vol kinderen

Als er in het theater maar maximaal 30 volwassen bezoekers mogen komen, stel ik voor om meer jeugdvoorstellingen te spelen voor scholen. Zo kunnen er misschien toch zo’n 100 kinderen in de theaterzaal plaatsnemen. Dat geeft meer speelbeurten voor de gezelschappen en vult de gaten in onze agenda van nu.

~ Programmeur jeugdtheater en educatie

Lekker flexibel…

Na 10 jaar als ‘vaste’ freelancer bij een BIS-instelling, werd ik vrijwel direct na ingang van de corona-maatregelen ‘ontslagen’. Collega orkestleden waarmee ik de afgelopen tien jaar zij aan zij speelde krijgen hun loon doorbetaald. Ook al mijn andere opdrachten werden gecanceld. Ik heb nog nooit zo lang niet opgetreden!

Ik voel me letterlijk waardeloos.

~ Hoboïste

 

Kunst ter bezinning, inspiratie en motivatie.

In samenwerking met standbouwers, producenten, modellen, illustratoren, grafisch vormgevers en andere fotografen kunnen we deze periode
vastleggen voor nu en voor later, ter inspiratie en motivatie. Ik wil een beelddocument ontwikkelen over deze bijzondere tijd.

~ Fotograaf

Dat wordt dan 16% alstublieft

Afgelopen voorjaar zou ik als soliste op tournee gaan met een groot operagezelschap uit de BIS.
De productie werd verplaatst naar het najaar, maar ook dat bleek niet te kunnen.
Er werd me gevraagd akkoord te gaan met een voorschot van twee voorstellingen om nog mee te kunnen doen in de cast van 2022. Dat is een financiële compensatie van 16% op het geheel.
Ik voel me geïntimideerd en zie geen andere oplossing dan in te stemmen. Ondanks staatsteun worden contracten en afspraken niet nagekomen.

~ Operazangeres

We komen bij je terug

Als festivalprogrammeur word ik overspoeld met ideeën voor nieuwe producties en maakprocessen in 2021. Maar ik ben op dit moment alleen maar bezig met het uitgestelde aanbod van 2020. Aan al díe makers heb ik beloftes gedaan.

Er is zoveel cultureel aanbod dat nooit ergens te zien zal zijn. Artiesten kunnen niet leven van maaksubsidies. Na het maken gaan ze pas inkomen genereren door te spelen.

~ Casper de Vries, programmeur en artiestenvertegenwoordiger 

 

Van actrice tot acquisiteur beeld: Jip van den Toorn

Van actrice tot acquisiteur

Als verloonde maak ik helemaal geen aanspraak op financiële steun.

Mijn getekende contract voor een productie van april tot en met juli is nooit ingegaan. Ik laat mij, net als veel andere acteurs, uitbetalen via een verloningsbedrijf. Ik maak hierdoor geen aanspraak op financiële steun, ik krijg geen WW vanwege de wekeneis en geen Tozo.

~ Yara Alink, actrice

Wat de ombudsman voor kunstenaars kan doen

Wat de ombudsman voor kunstenaars kan doen

Foto: Eddy Seesing

In gesprek met Joyce Sylvester, adjunct ombudsman, komen we erachter wat de ombudsman doet en wat zij voor kunstenaars kunnen betekenen.

De ombudsman neemt ook klachten over unfairpractice in behandeling.

Contact formulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!