3 tips voordat je begint met aanmanen: 
  1. Hou een strakke planning aan. Als je kort na het vervallen van de termijn een volgende herinnering stuurt, maak je duidelijk dat je je zaken op orde hebt en de termijnen in de gaten houdt.
  2. Stuur de betalingsherinneringen per e-mail, bij voorkeur met een ontvangstbevestiging. Bewaar deze berichten goed. Zo voorkom je discussie.
  3. Stuur je de betalingsherinnering liever per post? Bewaar dan kopieën van alle verzonden brieven (het exemplaar met handtekening) en stuur de derde betalingsherinnering per aangetekende post, samen met een kopie van de factuur en van de twee voorgaande betalingsherinneringen.

 

We gaan ervan uit dat het je met deze brieven lukt je factuur betaald te krijgen. Is er na drie betalingsherinneringen nog steeds niet betaald? De Kunstenbond helpt je verder met de incassoservice.

Brieven aan particulieren

Aanmaning 1: Betalingsherinnering

Geachte […],

Op [datum] heb ik u mijn factuur gestuurd voor een bedrag van € [factuurbedrag incl. btw]. Het gaat om de factuur met nummer [factuurnummer]. Een kopie daarvan vindt u bij dit bericht.

De factuur is nog niet betaald terwijl de betalingstermijn is verstreken. Ik verzoek u daarom deze binnen 7 dagen alsnog te betalen op IBAN [rekeningnummer] en onder vermelding van […].

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[naam]

Bijlage: factuur van [datum]

Aanmaning 2: Tweede betalingsherinnering

Geachte […],

Op [datum] heb ik u mijn factuur gestuurd voor een bedrag van € [factuurbedrag incl. btw ]. Het gaat om de factuur met nummer [factuurnummer]. Een kopie daarvan vindt u bij dit bericht.

Op [datum] stuurde ik een betalingsherinnering. Hierop is geen betaling gevolgd. Ik verzoek u daarom nogmaals om mijn factuur binnen 7 dagen te betalen op IBAN [rekeningnummer] en onder vermelding van […].

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[naam]

Bijlage: factuur van [datum]

Aanmaning 3: Derde betalingsherinnering

Geachte […],

Op [datum] heb ik u mijn factuur gestuurd voor een bedrag van € [factuurbedrag incl. btw]. Het gaat om de factuur met nummer [factuurnummer]. Een kopie daarvan vindt u bij dit bericht.

Op [datum] en [datum] stuurde ik een betalingsherinnering. Ondanks deze betalingsherinneringen, is de factuur nog steeds niet betaald.

Deze situatie is voor mij niet langer acceptabel. Ik bied u daarom de laatste mogelijkheid om het openstaande bedrag zonder verdere kosten te voldoen. Vriendelijk verzoek ik u daarvoor om het bedrag van € [factuurbedrag incl. btw ] binnen 15 dagen na ontvangst van dit bericht te betalen op IBAN [rekeningnummer] en onder vermelding van […].

Mocht ik uw betaling niet op tijd ontvangen, dan geef ik de vordering uit handen aan de advocaten en juristen van de Kunstenbond met de opdracht deze te incasseren. Daarbij wordt niet alleen aanspraak gemaakt op het openstaande bedrag, maar ook op de buitengerechtelijke incassokosten van € [bedrag berekenen op incassokostenberekenen]. Let op: kun je de btw (deels) niet verrekenen, vermeld dan ook: “Omdat ik geen btw kan verrekenen, zijn de buitengerechtelijke incassokosten verhoogd met 21% btw”. Ook wordt er rente in rekening gebracht.

Ik ga ervan uit dat het zover niet komt en dat u de factuur op tijd betaalt.

Met vriendelijke groet

[naam]

Bijlage: factuur van [datum]

Factuur nog steeds niet betaald?

We gaan ervan uit dat het je met deze brieven lukt je factuur betaald te krijgen. Is er na drie betalingsherinneringen nog steeds niet betaald? Stuur een kopie van de opdrachtovereenkomst of de opdrachtbevestiging, van de factuur én van de aanmaningen naar juridischadvies@kunstenbond.nl en we nemen contact met je op.