Fair practice code

De cultuursector is nog altijd de enige economische sector in Nederland waar loon naar werken niet vanzelfsprekend is. Daarom is door de Nederlandse cultuursector de Fair Practice Code opgesteld, waarin het belang van eerlijke betaling centraal staat.

Veranker Fair practice in de plannen

  • De gemeente investeert in een eerlijk en veilig werkklimaat voor kunstenaars en makers – en daarmee in een ruim en toegankelijk cultuuraanbod
  • De gemeente investeert alleen nog in organisaties die zich aan de Fair Practice Code houden en het Fair Pay principe invoeren. Ook medefinanciers wordt gevraagd zich aan de code te houden. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door bij lokale kunst- en cultuuropdrachten een eerlijk tarief te betalen.
  • De gemeente erkent dat culturele instellingen die meerjarige subsidies ontvangen, met de huidige inflatie niet kunnen voldoen aan het op een eerlijke manier indexeren van lonen en zzp-tarieven. Om dit te compenseren verhoogt de gemeente het cultuurbudget met een extra bedrag voor loon en prijscompensatie.
Ronald Gijsbertsen, directeur Kunstenbond
"Het economische belang van de cultuursector is op zichzelf al heel groot, en heeft een olievlekwerking ten opzichte van andere sectoren" ~ Ronald Gijsbertsen, directeur Kunstenbond

De waarde van cultuur

Cultuur is niet zomaar een leuk extraatje: ze is essentieel voor het welzijn van de inwoners van uw gemeente. Kunst en cultuur is immers voor een groot deel van de Nederlanders een hobby en uitlaatklep. De economische waarde van de cultuursector is bovendien groot; alle belangrijke gebeurtenissen gaan immers gepaard met kunst. Er gaat dan ook veel geld om in kunst & cultuur, maar komt het lang niet altijd terecht bij creatieve professionals.

GEEN STAD ZONDER KUNST

Een gezond werkklimaat voor kunstenaars en makers kan niet bestaan zonder voldoende goede en betaalbare werkruimtes in de stad. De Kunstenbond en Platform BK voeren daarom al sinds 2018 de campagne Geen Stad Zonder Kunst, en publiceerden onder deze naam twee onderzoeksrapporten. De bevindingen uit het rapport zijn nog altijd even actueel

Fair Practice: We zijn allemaal aan zet

Fair Practice: het klinkt als iets waar iedereen het over eens is. Toch worden zzp’ers in de culturele sector te vaak ondermaats betaald. Voor een gezonde kunst- en cultuursector – en voor de economie als geheel – is het echter heel belangrijk dat álle werkenden eerlijk betaald krijgen. Om te zorgen voor een eerlijk werkklimaat voor kunstenaars en culturele zzp’ers is iedereen aan zet: van cultuurmakers tot beleidsmakers.

Volg de Kunstenbond ook hier