Helpen de tools die we je als Kunstenbond aanbieden je op weg in jouw beroepspraktijk? Hier lees je enkele ervaringen van leden die met een product van de Kunstenbond aan de slag gingen.

Verrassing.. er is een subsidie stappenplan!

Martin Vernooij, zanger, acteur, schrijver in Kleinkunst,  juni 2018

In de zoektocht naar financiering van onze bijzondere theaterprojecten waren we blij verrast dat de Kunstenbond een stappenplan voor subsidieaanvragen heeft gemaakt. Na 2 jaar van eigen intensieve subsidieaanvragen bekijk ik met collega theatermaker Jean Voormeer wat dit plan te bieden heeft.

Het stappenplan leidt je heel gestructureerd door alle dingen die nodig zijn voor een subsidieaanvraag in het Nederlandse subsidielandschap.

Punten waar we zeker wat aan hadden:

  • Praktische, moet je zeker doen – dingen als ‘toets je idee aan anderen om het aan te scherpen’.
  • Daarnaast ook tips als ‘beschrijf je project op een heldere manier’ waarmee nog niet duidelijk wordt wat dat helder dan precies is.
  • De focus op 5 fondsen die goed bij je passen, vinden wij een goeie. Onze neiging was vooral heel breed bij veel fondsen aanvragen, wat ons niet veel heeft opgeleverd.
  • Heel goed is de tip om altijd een adviesgesprek bij jouw top 5 fondsen aan te vragen. Door tijdsdruk hebben we dat niet altijd gedaan.
  • Ander leuk idee is om een specifiek deel van de begroting aan een fonds te vragen. Gaan wij ook in de toekomst gebruiken om fondsen meer betrokken bij ons project te maken.

Puntje van aandacht:

  • Sommige punten worden kort aangestipt zoals een rechtspersoon (stichting) oprichten. Dat is een hele klus op zich met 3 noodzakelijke degelijke bestuursleden. Wij vragen ons wel af of er niets beter te verzinnen is dan dat iedere maker een eigen stichting heeft. Wat denken jullie hierover? Maar dit staat los van het stappenplan.

Tot slot onze conclusie: verslind dit stappenplan van voor tot achter. Het zal je zowel als beginner als ervaren aanvrager veel bieden. Wij zijn wel toe aan het uitwisselen van ervaringen met anderen hierover. Een vernieuwend idee valt niet zomaar in vruchtbare aarde, wij missen de ruimte om te kunnen bewijzen dat je iets bijzonders en waardevols kan laten zien. Wij hopen dat de Kunstenbond een podium biedt waar alle leden hiermee samen verder kunnen komen.

Doe je het met…of doe je het zonder (een contract)?

Ellen Faber, papierkunstenaar, september 2018

Als zelfstandig werkend kunstenaar heb ik soms te maken met een kleine opdracht die op mijn pad komt. Hiervoor hoef ik geen pagina’s lang contract op te maken. Een eenvoudige bevestiging met een omschrijving per mail voldoet. Maar….

Ik heb ook al meegemaakt dat ik zo voor een verrassing kwam te staan. Degene voor wie ik mijn werk had gemaakt vond mijn tekening niet kloppen met het plaatje dat zij voor ogen had. Haar referentiekader waren plaatjes van internet. Ik had mijn eigen verbeelding gebruikt om haar verhaal vorm te geven. Dilemma.

Als er meer tijd en geld met een opdracht gemoeid is dan is het verstandig het uitgebreider aan te pakken. Namelijk met een contract en algemene voorwaarden. Nu kun je in de stress schieten en denken, hoe kan ik in vredesnaam een goed contract opstellen? Wat moet daar allemaal in staan? Mijn tip is om bij de Kunstenbond een voorbeeldcontract op te vragen. Deze kun je zelf aanpassen aan jouw situatie. Mocht je een contract aangeboden krijgen, bedenk dan wat belangrijk voor jou is en kijk of dit er in staat. Je hoeft een contract niet te accepteren zoals het aangeboden wordt, je kunt aanpassingen voorstellen. En soms is het beter een contract niet te ondertekenen.

De drie dingen die ik uit de checklist voor de opdrachtovereenkomst heb gehaald

  1. Essentiele punten die in het contract moeten staan zijn een omschrijving van het te leveren kunstwerk, de vergoeding en de voorwaarden.
  2. Teken het contract niet als je als opdrachtnemer aansprakelijk gehouden wordt voor alle schade.
  3. Onderhandel over sommige zaken zoals auteursrechtoverdracht

Mijn advies is: ‘bezint eer ge begint’, heb vertrouwen in de medemens maar loop geen onnodig risico! Laat je zelf opgestelde of ontvangen contract checken door de juridische specialisten van de Kunstenbond.