Sta je op het punt een managementcontract te tekenen maar weet je niet of het contract deugt? Doe de checklist en kijk welke bepalingen maken dat je het contract niet (zonder meer) moet tekenen, welke zaken goed geregeld zijn en over welke onderdelen je nog verder kunt onderhandelen.


Wanneer je NIET moet tekenen

 • Er zijn geen duidelijke vergoedingen afgesproken;
 • Het is onduidelijk waarover de vergoedingen worden berekend;
 • Het betreft een contract voor onbepaalde tijd;
 • Er staat geen duidelijke einddatum en opzegtermijn in het contract;
 • De manager krijgt een vergoeding voor zaken die hij/zij niet geregeld heeft;
 • De manager krijgt 2x zijn percentage als hij zowel de boekingen als het management doet;
 • Er is geen duidelijke afspraak over promotiekosten;
 • Kosten die opgevoerd kunnen worden zijn niet gedefinieerd en limitatief opgesomd;
 • Er staat geen duidelijke regeling in het contract voor beëindigen van het contract en de daarmee gepaard gaande afkoop/ vergoedingen na contractsperiode;
 • Na de looptijd blijft de manager meedelen in alle inkomsten.


Zo zit je goed!

 • Er staat een proefperiode in het contract;
 • Er is een duidelijke regeling voor opzeggen/einde contract periode;
 • De vergoeding gaat over netto bedragen;
 • Er is voorzien in tussentijdse evaluaties;
 • Key man’s clause (indien de manager van werkgever wisselt kan de artiest mee);
 • Voor conflictsituaties is voorzien in de mogelijkheid van ‘mediation’;
 • Preambule waarin de status van de artiest staat uitgedrukt in aantal optreden, platen- en uitgavecontracten en totale omzet.


Hierover moet je ONDERHANDELEN

 • De vergoeding bedraagt meer dan 25%;
 • Er staat geen proefperiode in het contract;
 • Er staat een vergoeding voor management en voor boekingen apart in het contract;
 • De manager berekent zijn percentage over bruto bedragen;
 • De regio/het territoir is de wereld;
 • De manager is in dienst van de maatschappij en dus niet geheel onafhankelijk;
 • Na de looptijd blijft de manager meedelen in tijdens de looptijd afgesloten contracten.
Laat je contract screenen beeld: Guda Koster

Laat je contract screenen

Ben je niet helemaal zeker van je zaak en wil je graag dat er iemand met je meekijkt? Kunstenbondjuristen en advocaten met verschillende expertises staan voor je klaar.

Ben je lid? Neem contact op met onze juridische helpdesk.