Deze checklist biedt handvaten voor opdrachtgevers en zzp’ers om fair en solidair samen te werken. Download de checklist hieronder en geef hem ook aan je opdrachtgevers.

Het is niet fair als de volledige rekening van annuleren door overheidsingrijpen bij de freelancer terecht komt. Zeker niet als de opdrachtgever in kwestie overheidssubsidie ontvangt.