Wat moet je niet tekenen?

 • Het betreft een exclusieve overeenkomst
 • Het territorium voor fysieke distributie is de wereld
 • Het betreft niet enkel een licentie voor distributie van de opname maar ook een overdracht van recht op de opname (mastereigendom) en/of van de muziekwerken (uitgave-/publishing overeenkomst)
 • De distributievormen zijn niet duidelijk (alleen fysieke uitgaves of ook digitaal)
 • Onduidelijk is of er kosten zijn verbonden aan promotie en/of technische handelingen gedaan door de contractpartij
 • Het is onduidelijk over welk bedrag de vergoeding wordt berekend
 • Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en er is geen opzegtermijn
 • De looptijd van het contract is onduidelijk. Hiervan is ook sprake als is opgenomen dat het contract wordt verlengd als het voorschot aan het einde van de looptijd van het contract niet is ingelopen of terugverdiend
 • Er staat geen auditbepaling in het contract (het recht om bijvoorbeeld 1 keer per jaar de juistheid van de verkoopcijfers in de boekhouding te controleren
 • Niet duidelijk is of er factuur moet worden gestuurd door de artiest en hoe

Als deze bepalingen er in staan zit je goed:

 • De overeenkomst is non-exclusief of de exclusiviteit is beperkt tot de gewone verkoopkanalen waardoor eigen verkoop mogelijk is
 • De overeenkomst heeft een korte looptijd (1 à 2 jaar); er zijn geen opties van toepassing en het platenlabel heeft geen right of first refusal of matching right
 • Er is sprake van een duidelijk vergoeding per fysieke en digitale distributievorm
 • Duidelijk is over welk bedrag de vergoeding wordt berekend en er is een rekenvoorbeeld opgenomen
 • De overeenkomst is eenvoudig en op korte termijn op te zeggen
 • De eventuele kosten zijn duidelijk
 • De distributeur garandeert dat er auteursrechten worden afgedragen bij nieuwe vermenigvuldigingen van de master (mechanicals)
 • De opzegtermijn voor de distributeur geldt ook voor de sublicenties die deze aangaat
 • Er staat een duidelijke auditbepaling in het contract, ook voor de partijen die een (sub)licentie krijgen
 • Voor conflictsituaties is voorzien in de mogelijkheid van mediation

Waar moet je over onderhandelen?

 • Het is onduidelijk wanneer de vergoeding wordt betaald
 • Het is onduidelijk hoe de vergoeding wordt betaald (aan wie bij een band/ btw?)
 • Er is geen rekenvoorbeeld van berekening van de vergoeding bijgevoegd (vraag daar altijd om!) De deal voor digitale distributie is onderdeel van de deal voor fysieke distributie
 • Eigen verkopen (fysieke verkoop bij optredens of digitale verkoop via de eigen website) vallen ook onder het contract tegen (wellicht) ongunstige voorwaarden
 • Het territorium waarvoor de licentie wordt verleend is de wereld (onderhandel erover of dit iets is wat de distributeur waar kan maken)