Waarom een richtlijn kunstenaarshonoraria?

 

De richtlijn kunstenaarshonoraria is een handreiking aan zowel kunstenaars als instellingen om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

 

Initiatiefnemers van de richtlijn zijn Kunstenbond, Platform Beeldende Kunst, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars en De Zaak Nu – verenigd in BKNL. De richtlijn is een gezamenlijk initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars.

 

De rekentool

Naast belangenorganisaties, kunstinstellingen en kunstenaars, onderschrijven en ondersteunen ook steeds meer overheden en cultuurfondsen de richtlijn. Het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed, Stroom, het centrum voor beeldende kunst en architectuur Den Haag, en het private Fonds 21 passen de richtlijn toe in de praktijk van de beoordeling van aanvragen. Ook de Amsterdamse Kunstraad onderschrijft de richtlijn en stelt dat deze verplicht gesteld moet worden voor elke kunstenplan-instelling die met beeldend kunstenaars werkt.

Het Mondriaan Fonds heeft een tijdelijke regeling die de toepassing van de richtlijn stimuleert. Beeldende kunstinstellingen in Nederland die de richtlijn toepassen kunnen voor honoraria aan kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld.