Maar liefst 29 pagina’s met ins and outs van het auteursrecht, samengebracht door onze juristen. Een must read voor elke kunstenaar. Wel voor bij een lekkere kop thee of koffie.

In het kort

Alle kunstenaars hebben te maken met rechten op hun prestaties. Beeldende kunstenaars alleen met auteursrechten. Podiumkunstenaars met naburige rechten en soms ook met auteursrecht.

Deze rechten zijn deelgebieden van het intellectuele eigendom, dat als onderwerp de producten van de menselijke geest heeft. Tot het intellectuele eigendom behoren naast het auteursrecht en de naburige rechten, onder andere het merkenrecht, het octrooirecht, het recht op model en tekening en – interessant voor de agrarische kunstenaar – het kwekersrecht.

Deze brochure gaat uitgebreid in op verschillende soorten en besteedt ook veel aandacht aan intellectueel eigendom binnen film, animatie en VFX.

De waarde van auteursrecht

Er wordt veel gezegd en geschreven over het auteursrecht. Iedereen die een ‘origineel werk van letterkunde, wetenschap of kunst’ maakt of wil gebruiken, heeft in principe te maken met de Auteurswet. Artiesten en producenten hebben rechten via de Wet op de Naburige Rechten. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Lees hier meer over in het boekje: De waarde van het auteursrecht.

Gepubliceerd door Platform Makers.

Word ook lid van de Kunstenbond!

  • Samen staan we sterk
  • We behartigen jouw belangen
  • We zorgen voor een goede cao
  • We bieden je rechtsbijstand
  • Antwoord op al je vragen