de Kunstenbond, voor kunstenaars en creatieven

Welkom bij dé gloednieuwe vakbond voor alle mensen die professioneel werkzaam zijn in de kunsten en de creatieve sector. Samen werken we aan een gezonde industrie.

nieuws

30 november 2016

Beperkte bereikbaarheid Kunstenbond door ICT-storing en verhuizing

Momenteel is De Kunstenbond beperkt bereikbaar vanwege de verhuizing van aanstaande vrijdag 2 november naar de Radarweg 60 te Amsterdam. Daarnaast hebben we ook te kampen met een grote ICT-storing, waardoor het mailverkeer niet of nauwelijks binnenkomt. Onze excuses voor het ongemak.

31 oktober 2016

Behoud betaalbare ateliers in Amsterdam

Ateliers en woonwerkruimtes in de stad dreigen als gevolg van de nieuwe woningwet commercieel vastgoed te worden. Kunstenaars en afgestudeerde kunststudenten kunnen hierdoor geen betaalbare atelierruimte meer krijgen en dreigen de stad verlaten. Heb jij ook een atelierpand of zit je in een broedplaatsen en wil je je stem laten horen? Lees meer

26 oktober 2016

Kunstenbond op zoek naar oplossingen voor knelpunten arbeidsmarkt culturele sector

De Kunstenbond en de Federatie Cultuur trekken samen op met de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur om te komen tot een aanpak van structurele problemen die zich voordoen op de arbeidsmarkt. Lees meer

10 oktober 2016

Geef je op voor een training van de Kunstenbond Academie

Altijd al een eigen website willen bouwen? Of heb je plannen om te gaan ondernemen? Geef je op voor de training ‘Bouw je eigen website in Wordpress’ of ‘Starten in de creatieve industrie’. Lees meer

10 oktober 2016

Hoe stel je een modelovereenkomst op?

In de ‘For Your Information’ sessies die Pakhuis de Zwijger organiseert met de Kunstenbond helpen we je bij het maken van de juiste keuzes als ondernemer. Lees meer

03 oktober 2016

Vakgroep verkiezingen voor 15 november!

Als bestuur zijn we er trots op je te mogen vertegenwoordigen. Maar we kunnen dat niet zonder een actieve achterban. Dus denk na of je actief wil meedoen! Lees meer

28 september 2016

Cao Theater en Dans is afgerond

De cao voor Theater en Dans is de eerste cao die we na de splitsing van FNV-KIEM als Kunstenbond hebben afgesloten. We hebben ons hard gemaakt voor het invoeren van een nieuw loon-en functiegebouw. Lees meer

28 september 2016

Doorbraak: collectief onderhandelen voor zelfstandigen op de agenda

Ook zelfstandig werkende creatieven moeten hun krachten kunnen bundelen om op te komen voor betere tarieven. Het is de Kunstenbond na een intensieve lobby gelukt om een motie in de Tweede Kamer er door heen te krijgen die ons in staat stelt om met de overheid en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (ACM) een voorstel te doen.

28 september 2016

Lobby voor betere arbeidsmarkt

Tijdens Prinsjesdag bleek dat de minister van cultuur 10 mln. extra uit trekt voor kunst en cultuur, waarvan € 500.000, - voor arbeidsmarktbeleid. Dat is volstrekt onvoldoende en dat laten we weten in een brief aan de fractievoorzitters. Lees meer

09 september 2016

Internationaal handboek met tips voor mensen zonder vast contract

Het handboek met good practices voor mensen in de creatieve sector zonder vast contract uit de hele wereld staat vol met goede tips. We hebben er al Kunstenbond een stevige inhoudelijke bijdrage geleverd via ons internationale netwerk. Lees meer

08 september 2016

Roel Oostra Prijs voor meest gastvrije theater uitgereikt aan theater Concordia Enschede

Donderdagavond 8 september is de Roel Oostraprijs uitgereikt door Pieter Derks en Cornald Maas in het tv programma Volle Zalen. Het is aan de gebruikers van de podia om aan te geven wat het meest gastvrije theater in Nederland is. ‘Concordia is voor mij ‘Het Carré van Enschede!’ Lees meer

11 juni 2016

FNV KIEM splitst zich op in FNV en Kunstenbond

FNV KIEM gaat zichzelf nog dit jaar opheffen. Een deel van de bond vormt een nieuwe Kunstenbond van creatieven en kunstenaars. De overige leden, waaronder de grafici, stappen over naar de ongedeelde FNV. Dat was de uitkomst van het congres van FNV KIEM vanmiddag in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Lees meer

Een nieuwe bond

Een vakbond voor de creatieve sector is juist nú van groot belang. Bezuinigingen volgen elkaar op, terwijl subsidies en regelingenworden afgeschaft. De arbeidsmarkt- en inkomenspositie van veel creatieven verslechtert en de sector is versnipperd. Makers in de sector hebben een grote hang naar autonomie terwijl er veel gemeenschappelijke belangen zijn. Een unieke kans om gezamenlijk op te trekken in een nieuwe, financieel solide bond met veel deskundigheid en jaren ervaring in huis.

Een nieuw geluid

De Kunstenbond gaat uit van een ruime, inclusieve definitie van ‘kunst’. Kunstenaars en creatieven leveren gevraagd en ongevraagd een bijdrage aan vernieuwing van de maatschappij. Zij zijn de makers, de denkers en de aanjagers; mensen die ruimte maken. Wij zorgen er voor dat ze ook de ruimte krijgen! We maken ons hard om de toegevoegde waarde van creativiteit voor de maatschappij duidelijk te maken. Kunst is belangrijk.

Voor wie?

De Kunstenbond is voor iedereen die professioneel aan de slag is in de kunsten of de creatieve sector of een creatieve beroepsopleiding voor volgt. Voor schilders, acteurs, dansers, fotografen, musici, zangers en beeldhouwers. Voor geluids-, theater- en lichttechnici, ondersteunend personeel, de organisatieprofessionals, de kunsteducatiedocenten. Voor de meer toegepaste kunstenaars zoals app developers, game designers, illustratoren, animatoren en grafische en andere ontwerpers. Onze diversiteit is een kracht.

Voor de sector

We voeren een doorlopende lobby voor de kunstensector op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Voor mensen in loondienst onderhandelen we met werkgevers over betere arbeidsvoorwaarden door het afsluiten van o.a. cao’s en sociale plannen. Maar we zorgen ook dat er voor creatieven in loondienst ruimte is om in vrijheid het vak uit te kunnen oefenen. Collectief staan we sterker.

Voor zelfstandigen

Als zelfstandige heb je de ruimte nodig om vrij te kunnen denken en handelen. Maar je zit niet altijd te wachten op een eenzaam bestaan, zeker als je tegen een probleem aan loopt. Als lid van de Kunstenbond kan je rekenen op onze steun als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een geschil met een opdrachtgever of het checken van contracten. Ook voor zelfstandigen voeren we collectieve onderhandelingen over bijvoorbeeld minimum tarieven. Met de Kunstenbond sta je nooit alleen.

Een vakbond kan alleen goed haar werk doen als mensen uit de sector actief betrokken zijn. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen rondom de Kunstenbond? Laat dan je gegevens hier achter.

De huidige bestuurders van de Kunstenbond staan allemaal met beide benen in het werkveld. Zij werken de komende periode aan een sterke basis voor de nieuwe bond.

Claudia Berman

Muziektheaterdocent

In haar werk als docent muziektheater brengt Claudia een grote verscheidenheid van mensen samen, van musicalzanger tot barokorkest en van schoolkind tot vluchteling. Vanuit deze positie heeft zij een zeer brede en actuele inkijk in de kunstensector.

“Kunst maken is persoonlijk en intensief en vraagt om bijzondere voorwaarden om gezond werken mogelijk maken. De Kunstenbond wil het maatschappelijk belang en de waardering voor kunst en kunsteducatie terug zien in de arbeidsvoorwaarden. Dat kan, want kunstenaars hebben, in al hun verscheidenheid, vooral veel gedeelde belangen.”

Guus Bleijerveld

Muzikant

Guus vindt het maken en ervaren van muziek ontspannend, veelzeggend, intens, spannend, fijn, stimulerend en daarom simpelweg erg belangrijk: muziek voedt de ziel. Daarom helpt hij ook graag anderen om muziek te kunnen (blijven) maken.

“Soms is alleen aan de slag beter terwijl je soms gezamenlijk wilt optrekken, bijvoorbeeld om te staan voor een sterkere sector. Ook voor de momenten in je muzikale carrière dat je je vakgenoten hard nodig hebt ben ik erg blij dat De Kunstenbond er is.”

Nora Hooijer

Beeldend kunstenaar

Voor Nora is het doel van het vak te onderzoeken en experimenten, te spelen met tijd en ruimte, het onverenigbare te verenigen en steeds vernieuwing in het ambacht op te zoeken, met oog voor kwaliteit, in welk medium dan ook.

“Eerder dan te onderhandelen, zal De Kunstenbond duiden, toelichten, verdedigen en vasthouden. Niet vanuit heilige huisjes, maar vanuit de nadrukkelijke overtuiging dat de waarde van de creatief alleen vanuit zelfstandigheid kan ontstaan. En dat daaraan geen concessies worden gedaan.”

Jurre Schreuder

Acteur

Door zijn 20 jaar ervaring als acteur, maker en regisseur van theater en televisie en initiator van vele voorstellingen en evenementen is Jurre zeer bekend met de vele facetten van het acteervak, met een speciale liefde voor Shakespeare, De Odyssey en theater op lokatie.

“Kunst en cultuur zijn essentieel voor een de democratische samenleving. De Kunstenbond wil er daarom voor zorgen dat alle mensen die werken in deze sector dat kunnen doen in een gezond en veilig werkklimaat. Zo kunnen zij optimaal bijdragen aan een krachtige kunst en cultuur sector.”

Douwe van der Werf

Filmmaker

Douwe werkt als toegepast filmmaker exclusief voor organisaties met een maatschappelijke missie. Hij richt zich op de kern en presenteert deze kort en meeslepend, meestal in animatie.

“De Kunstenbond zie ik als een geweldige kans om ons als creatieven te verenigen in onze diversiteit. Wat de leden allemaal gemeen hebben is dat ze een bijzondere kijk op de wereld hebben die ze met anderen willen delen. Dat is volgens mij van groot belang, juist voor de wereld van nu.”

De vereniging wordt ondersteund door een professionele werkorganisatie die  bestaat uit door de wol geverfde onderhandelaars en specialisten:

Peter van den Bunder

Bestuurder met specialisatie zzp’ers.

“Onze lobby ‘handen af van de zelfstandigenaftrek’ heeft vruchten afgeworpen. En dat is een succes voor de creatieve sector waar we hard voor hebben geknokt.”

p.van.den.bunder@fnv-kiem.nl

Pepijn ten Kate

Bestuurder met specialisatie Theater & Dans en Nederlandse podia.

“In de kunstensector zijn regeltjes en voorwaarden ondergeschikt aan het vak dat je uitoefent. Men wil ruimte en vrijheid voor maatwerk. En daar houd ik zelf ook erg van.”

p.ten.kate@fnv-kiem.nl

Anne Jan de Graaf

Bestuurder voor Beeldende kunsten en Kunsteducatie.

“Het leukste is om steeds nieuwe, creatieve manieren en middelen te vinden om op te komen voor de belangen van werkenden in de beeldende kunsten.”

a.j.de.graaf@fnv-kiem.nl

Jet Hootsman

Advocaat

“Het werk van creatieven is heel persoonlijk en dichtbij maar vaak gaan anderen zonder toestemming met het werk aan de haal. Goede afspraken hierover worden vaak niet gemaakt. Ik vind het mooi om mensen bij te staan hun recht te halen als er inbreuk is gedaan op het auteursrecht.”

j.hootsmans@fnv-kiem.nl

Caspar de Kiefte

Bestuurder met specialisatie in de Kunsten en Auteursrecht.

“Ik vind de wet auteurscontractenrecht een duidelijke stap in de goede richting van een betere positie van makers. We hebben hier met veel mensen jaren hard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn.”

c.de.kiefte@fnv-kiem.nl

 

Inger Minnesma

Bestuurder met specialisatie Theater en Dans en Nederlandse Podia, Cliniclowns

“Het afsluiten van cao’s en sociale plannen is heel concreet en continu in ontwikkeling. Dat houdt het boeiend, zelfs in deze moeilijke tijd.”

i.minnesma@fnv-kiem.nl

Joop Spaargaren

Senior procesjurist/coördinator Individuele Belangenbehartiging

“Individuele Belangenbehartiging doe ik met mijn volle verstand maar heb ook “in hart en nieren”. Het is mooi om voor de Kunstenbond, waarin beroepsgroepen verenigt zijn, die hun specifieke werk met volle overgave verrichten, dit werk te mogen doen.”

j.spaargaren@fnv-kiem.nl

Er was duidelijk behoefte aan een gerichte belangenbehartiging voor kunstenaars en creatieven. De sector Kunsten maakte onderdeel uit van FNV KIEM. Oorspronkelijk zou FNV KIEM gaan fuseren met FNV. Maar daarvoor ontbrak op het Congres van 2015 de twee derde meerderheid. Op het Congres van 11 juni 2016 hebben de leden besloten voor de splitsing.
De oude Kunstenbond heeft bestaan van 1977 tot 1998 en is in een fusiegolf opgegaan in FNV Kiem samen met de grafici en de Dienstenbond (audiovisueel en uitgeverijen). De nieuwe Kunstenbond richt zich op dezelfde leden maar heeft een solide financiële basis en veel kennis en deskundigheid in huis om deze ook goed
te bedienen.
De bond bestaat uit een kleine 7.000 leden die overgaan van FNV Kiem naar de Kunstenbond. De ambities zijn om flink te groeien en vooral veel nieuwe leden uit de toegepaste kunsten sector aan te trekken. De nieuwe Kunstenbond heeft een solide financiële basis en veel kennis en deskundigheid in huis om de leden ook goed te bedienen.
Ja, de Kunstenbond is een zelfstandige vereniging maar nog wel onderdeel van FNV. Het is een bond die zich richt op een specifieke doelgroep met kenmerkende behoeften zoals bijvoorbeeld ook de journalistenbond of de onderwijsbond doen.
De Kunstenbond voert collectieve onderhandelingen over de volgende cao’s: Pop podia, Paradiso, Theater en Dans, Nederlandse Podia, Reisopera, Nationale Opera en Ballet, Kunsteducatie inclusief CAR-UWO en Cliniclowns.
De Kunstenbond doet wat je van een vakbond mag verwachten. De dienstverlening zoals deze verliep vanuit FNV KIEM blijft behouden, zoals individuele en collectieve belangenbehartiging, atelierbeleid, juridische ondersteuning bij een werkconflict, sterke lobby in Den Haag voor behoud zelfstandigenaftrek, belastinginvulservice en veel meer. Maar we werken ook aan nieuwe diensten die een oplossing bieden voor de uitdagingen van de kunstenaars en creatieven. Voor de ontwikkeling daarvan hebben we jouw
hulp nodig!
De kracht van de creatieve industrie zit in haar diversiteit. De uitdaging is om zelfstandige geesten te verenigen. De Kunstenbond is er van overtuigd dat er genoeg gedeelde belangen zijn om dit voor elkaar te krijgen, juist nu. Samen met de leden gaan we op zoek naar nieuwe manieren - via communities bijvoorbeeld - om leden te verbinden.
De Kunstenbond is er om alle voorwaarden te creëren voor een gezonde beroepspraktijk om zo je beste werk te kunnen maken; andere verenigingen helpen je meer vakinhoudelijk op weg. Door samen te werken kunnen we meer betekenen dus zoeken we de collega vakbonden en beroepsverenigingen op zoals Ntb, NVJ. Act, BBK, Platform Bk enz.